Agenda

Achterban

De Vlonder 8

Openbare achterbanvergadering. Agenda:

 1. Opening en agenda
 2. Stukken Wonen en Werken (6 december in de Horst)

  1. Bestemmingsplan De Burgt Fase 1b
  2. Bestemmingsplan Omgevingsplan: Veegplan 8b
  3. Grondprijzen en fondsen voor 2022
  4. Boombeleidsplan

 3. Stukken Bestuur en Leven (7 december in de Horst)

  1. Belasting- en legesverordeningen 2022
  2. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant 2022
  3. Statutenwijziging Stichting SAAM Openbaar Onderwijs
  4. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

 4. Eventuele memo’s of ingekomen stukken
 5. Artikel Boekels Weekblad voor uitgave 8 december 2021
 6. Stand van zaken actuele thema’s
 7. Stand van zaken verkiezingen/terugblik ALV
 8. Rondvraag
 9. Borrel voor de liefhebbers
Naar het overzicht