Agenda

Ibabs gebruikerstraining


Beste allen,

De griffie nodigt jullie allen van harte uit om deel te nemen aan de ibabs gebruikerstraining op donderdag 16 mei van 19:30 tot 21:00 uur. De training vindt in de raadzaal van de gemeente Boekel plaats.

Een trainer van ibabs zal tijdens de training de volgende onderwerpen behandelen:

•             Intro, voorstellen, ervaring iBabs

•             iBabs Algemene info

•             Website, app, appstore, installeren, inloggen

•             Startscherm, opbouw en indeling links en rechts

•             Uitleg historisch terugzoeken in agendatypes links

•             Aankomende vergaderingen en overleggen rechts, plus weergave mogelijkheden

•             Agenda openen, opbouw agenda doornemen, maken notities op agendapunten behandelen

•             Agendapunt bekijken, stuk openen.

•             Aantekeningen maken met 5 annotatietools, annotatie index en andere iconen onder in stuk allemaal langs lopen en uitleggen.

•             Iconen boven in stuk behandelen (maximaliseren stuk en delen mogelijkheden) en aangeven dat aantekeningen op verouderde stukken in tact blijven (verwijderd toevoeging)

•             Terug op agenda niveau de iconen behandelen verversen, delen notities, openstaande actiepunten, etc. en wolkje met pijl om stukken met voorrang te downloaden.

•             Acties en besluiten benoemen en kort laten zien hoe de eindgebruikers het via de agenda en/of overzichten kunnen zien, terugvinden, etc.

•             Menukeuzes Persoonlijke documenten, Overzichten en Overleggen behandelen.

•             Homebutton, radertje en alarmbel met notificaties uitleggen.

Vriendelijk verzoek ik jullie om voorafgaand deze training, alvast wat (specifieke) vragen op te stellen, zodat geen enkele vraag onbeantwoord blijft en de training maximaal benut wordt.

LET OP! à Vergeet niet om je Ipad, telefoon en/of laptop mee te nemen!

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wenst de griffie jullie allen een hele fijne dag toe!

    Met vriendelijke groet,

 

    De griffie

Naar het overzicht