DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

Lees meer »

Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee

Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee

Met trots presenteren DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel (GVB) hun coalitieakkoord: “onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee”. Nieuwsgierig? Het volledige nieuwsartikel en akkoord lezen door hieronder op 'lees meer' te klikken. Veel plezier!

Lees meer »

Ben Brands wethouder DOP!

Ben Brands wethouder DOP!

Ben Brands wordt de nieuwe wethouder namens de DOP! Ben heeft veel bestuurlijke ervaring in onze regio en ziet er naar uit de gemeente mee te gaan besturen. Ben gaat zich bezig houden met woningbouw, het centrum, het buitengebied, natuur, milieu en duurzaamheid, economie en kunst en cultuur. Tevens is Ben loco-burgemeester.

Lees meer »

Nieuws

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

Ik ben geboren op 26 december in de strenge winter van 1956 als vierde en jongste zoon in ’s-Hertogenbosch. Ik ben getrouwd met Linda en wij hebben samen twee dochters, een zoon, twee kleindochters en een kleinzoon. De eerste 20 jaar van mijn leven ben...

Lees meer »

Gemeente Boekel staat er financieel goed voor!

Gemeente Boekel staat er financieel goed voor! In de raadsvergadering van 8 november heeft de gemeenteraad in een goede en prettige sfeer besloten over de inkomsten en uitgaven van 2024 (begroting). 2024 laat een positief saldo zien van € 448.000. W

Lees meer »

Joop van Lanen (DOP) stopt als raadslid

Ons gemeenteraadslid Joop van Lanen stopt met het raadswerk. Hij legt zijn taken neer, omdat hij ongeneeslijk ziek is. Joop heeft 8 november afscheid genomen van de gemeenteraad. Joop van Lanen was en is van grote waarde voor de DOP.

Lees meer »

FRACTIE EN WETHOUDER

Matt Kanters #1

Matt Kanters #1

Matt Kanters #1

Na een ontzettend mooie verkiezingswinst van 5 zetels hebben wij, de DOP, een coalitie gevormd met GVB. Onze wethouder Ben Brands gaat zich bezighouden met onze openbare ruimte, natuur en kunst en cultuur. Onze fractie gaat constructief met de burgemeester en wethouders werken, maar we blijven ze ook kritisch volgen. En ja, ook fouten zullen gemaakt worden. Daar zijn we dan eerlijk over en we leren daarvan, maar bovenal heb ik er ontzettend veel vertrouwen in dat onze fractie en onze wethouder goed werk gaan leveren voor de gemeente Boekel!

Lees meer »

Gerty Jansen #2

Gerty Jansen #2

Gerty Jansen #2

Belangrijk voor mij is o.a. het welzijn van onze inwoners, een gezonde leefomgeving, de natuur en duurzaamheid. De DOP sluit hier naadloos bij aan. We wonen in een kleine zelfstandige gemeente waar de lijnen kort zijn. Hierdoor kunnen we als onafhankelijke partij voor de inwoners veel betekenen zonder dat we gebonden zijn aan de richtlijnen van een landelijke partij. Mijn interesse gaat vooral uit naar het sociaal domein. We maken ons o.a. hard voor een sociaal loket in Boekel, hebben contact met de verschillende vrijwilligers van verenigingen, en weten zo wat er speelt in Boekel, Venhorst en Huize Padua.

Lees meer »

Bregje van der Kolk #3

Bregje van der Kolk #3

Bregje van der Kolk #3

Natuur, verkeer en wonen, daar zet ik mij voor in als raadslid. Ik wil voor de gemeente Boekel woningbouw met ruimte voor natuur. Het moet fijn en betaalbaar wonen zijn waarbij alle voorzieningen bij de hand zijn, terwijl het dorpskarakter behouden blijft. Verder ga ik mij inzetten voor veilige wegen voor alle verkeersdeelnemers en een evenwichtige verdeling van verkeer over Boekel. Dit alles met respect voor het groen dat we hebben en waar mogelijk willen behouden en versterken. En natuurlijk een financieel gezond Boekel, nu en in de toekomst.

Lees meer »

Hans Bos #4

Hans Bos #4

Hans Bos #4

Investeren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een gemeente. Uitdagingen hiervoor zijn er genoeg de komende jaren. Denk hierbij aan het ondersteunen van de ondernemers op weg naar realisering van Boekel als boodschappendorp: toegankelijk en aantrekkelijk. Goede ontsluitingen vanuit alle windstreken van en naar de gemeente Boekel zijn hierin erg belangrijk. Investeren doen we ook in duurzame energie en isolatie om een bijdrage aan onze milieudoelstellingen te kunnen leveren. Een gezonde leefomgeving met meer mogelijkheden voor verblijven en genieten in de natuur.

Lees meer »

Joop van Lanen #5

Joop van Lanen #5

Joop van Lanen #5

Ik zoek de verbinding met de inwoners van de gemeente Boekel en wil hun geluid een belangrijke rol laten spelen in de gemeentelijke politiek. Ook wil ik de jeugd daarbij serieus nemen en hun gedachten vertalen in de uitvoering van de plaatselijke politiek. Een actieve, betrokken jeugdraad is daarbij mijn ideaalbeeld. Daarnaast maak ik me hard voor een groene en gezonde omgeving om zo de gemeente Boekel dichter bij moeder Aarde te laten komen. Dit betekent dat we in de aanpak van de energie concrete stappen moeten gaan zetten. Ik wil een, in alle opzichten, gezond Boekel doorgeven aan de volgende generatie.

Lees meer »

Wethouder Ben Brands

Wethouder Ben Brands

Wethouder Ben Brands

Ben is wethouders namens de DOP. Met zijn brede ervaring en intentie om te verbinden met de mensen in onze gemeente, hebben wij veel vertrouwen dat de gemeente goed bestuurd gaat worden de komende vier jaar. Ben is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen: Woningbouw Buitengebied Natuur, Milieu en Duurzaamheid Economie Kunst en Cultuur Project Centrumontwikkeling en Zuidwand

Lees meer »

Agenda

Raadsvergadering (Venhorst)

December 14

De Horst, Venhorst

Lees meer »