Sociaal loket in onze gemeente

Sociaal loket in onze gemeente

Als D.O.P. willen wij graag bijdragen aan de verbetering van het welzijn van onze inwoners. Dat is dan ook een van onze speerpunten. Binnen de D.O.P. zijn verschillende leden hierin actief, bij bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein, KBO (ouderenvereniging) en Stichting Leergeld. Hierdoor kunnen wij snel reageren op eventuele aandachtspunten. Een van de punten is het opzetten van een sociaal loket in onze gemeente. Lees meer onder nieuws!

Lees meer »

Oost/west-verbinding: het hele plaatje

Oost/west-verbinding: het hele plaatje

Afgelopen raadsvergadering, 30 maart, stond onder andere de oost/west-verbinding op de agenda. De onderliggende vraag is wat er met het verkeer tussen oost (Venhorst) en west (Erp) moet gebeuren, nu de randweg binnenkort geopend wordt en het centrum qua verkeer afgewaardeerd zal gaan worden. Lees meer onder het kopje 'nieuws'!

Lees meer »

Gezonde leefomgeving de Elzen

Gezonde leefomgeving de Elzen

Al vele jaren zet de D.O.P. zich in om de leefbaarheid voor het gebied de Elzen te verbeteren. Tijdens de raadsvergadering van oktober 2020 stonden twee punten op de agenda die betrekking hadden op het leefklimaat van de Elzen. Het ging voornamelijk over geur; hoeveel stank mag uitgestoten worden door veehouderijen in de Elzen en hoeveel mag dat in totaal zijn? Lees meer onder het kopje 'nieuws'.

Lees meer »

Zuidwand Boekel

Zuidwand Boekel

Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie van boodschappendorp te behouden, maar op de vraag of de D.O.P. tevreden is over de rol van het college van B&W is het antwoord NEE. Lees meer onder het kopje 'nieuws'.

Nieuws

De volkstuintjes weg voor een nieuwbouwwijk? Lekker laten zitten!

Voor de nieuwbouwwijk de Burgt moeten de volkstuintjes in Boekel verdwijnen. Dat vinden wij als D.O.P. enorm jammer. Omdat nog geen goede alternatieve locatie gepresenteerd kon worden, hebben wij tegen het plan gestemd. Wij vinden namelijk dat de volkstuinen...

Lees meer »

Weer een rij bomen om...

Zoals velen weten komt er op de huidige plek van de Volkstuintjes een nieuwe woonwijk: de Burgt. Nieuwe woningen in Boekel zijn natuurlijk een goed idee, want we hebben er nu te weinig om de vraag en wens aan te kunnen. Zo simpel is het.

Lees meer »

Burgerparticipatie

Het mee doen van burgers aan iets in de maatschappij noemen we burgerparticipatie. Als D.O.P. staan we daar volledig achter en ondersteunen het waar dat kan. Veel verenigingen, stichtingen en organisaties maken hier volop gebruik van, anders zouden ze...

Lees meer »

Onze speerpunten

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen als buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de basis van onze gemeenschap.

Lees meer »

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie, gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Lees meer »

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag de komende 4 jaar doorzetten.

Lees meer »

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteunen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Lees meer »

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel. In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen. Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang.

Lees meer »

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

Lees meer »

Agenda

Algemene Ledenvergadering

November 17

De Vlonder 10

Lees meer »