Zuidwand Boekel

Zuidwand Boekel

Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie van boodschappendorp te behouden, maar op de vraag of de D.O.P. tevreden is over de rol van het college van B&W is het antwoord NEE. Lees meer onder het kopje 'nieuws'.

Gezonde leefomgeving de Elzen

Gezonde leefomgeving de Elzen

Al vele jaren zet de D.O.P. zich in om de leefbaarheid voor het gebied de Elzen te verbeteren. Tijdens de raadsvergadering van oktober 2020 stonden twee punten op de agenda die betrekking hadden op het leefklimaat van de Elzen. Het ging voornamelijk over geur; hoeveel stank mag uitgestoten worden door veehouderijen in de Elzen en hoeveel mag dat in totaal zijn? Lees meer onder het kopje 'nieuws'.

De Burgt

De Burgt

10 december is in de gemeenteraadsvergadering het bestemmingsplan ‘de Burgt, fase 1a’ besproken. Dit is de eerste fase van de toekomstige nieuwbouwwijk op de Burgt. Dit plan moet ruimte maken voor 52 woningen. Net als iedere andere partij erkent de D.O.P. dat de woningnood enorm hoog is en dat er veel gebouwd moet worden. Daarom zijn we in eerste instantie blij dat dat met dit plan gaat gebeuren. Toch is de woningnood geen vrijbrief om ieder plan zonder kritiek goed te keuren. Lees hieronder meer.

Nieuws

Grenzen aan de groei!

Afgelopen tijd kwamen we opmerkelijke berichten tegen in de media, zowel in de krant als op televisie. ‘Rabobank droeg bij aan landbouwproblemen’ en ‘wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is’ aldus de directeur Duurzaamheid...

Lees meer »

Zorgen over de zuidwand in het centrum van Boekel!

Als er over het centrum van Boekel wordt gesproken valt altijd wel ergens het woord Zuidwand, de zuidelijk wand van het Sint Agathaplein. Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie...

Lees meer »

Een hele fijne kerst en op naar 2021!

Beste inwoners van de gemeente Boekel, Voor velen is het afgelopen jaar een ongelooflijk heftig en vervelend jaar geweest. Wij willen iedereen die de gevolgen van het coronavirus heeft meegemaakt, op welke manier dan ook, heel veel sterkte wensen.

Lees meer »

Onze speerpunten

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen als buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de basis van onze gemeenschap.

Lees meer »

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie, gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Lees meer »

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag de komende 4 jaar doorzetten.

Lees meer »

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteunen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Lees meer »

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel. In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen. Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang.

Lees meer »

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

Lees meer »

Agenda

Er zijn nog geen berichten.