Matt geïnstalleerd

Matt geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni is Matt Kanters als nieuw raadslid van de D.O.P. geïnstalleerd. De D.O.P. is trots en verheugd dat nieuwe en jonge energie de gemeenteraadsfractie kan versterken. Marcel Kanters, het raadslid dat afzwaaide, is gestopt vanwege gezondheidsredenen.

Lees meer »

Coronavirus

Coronavirus

We wensen alle getroffenen veel sterkte toe!

Nieuws

Marcel Kanters neemt afscheid van de gemeenteraad

Na ruim twee jaar neem ik afscheid van de gemeenteraad van Boekel. Vanwege mijn gezondheid kies ik er voor om meer rust en tijd voor mezelf te krijgen. Ik kijk terug op twee fijne jaren, waarin ik heb geprobeerd een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke...

Lees meer »

Gebiedvisie centrum: wat vind jij?

De raadsvergadering in mei is geannuleerd i.v.m. Corona. De voorbereidende commissievergadering ging afgelopen week echter wel door. Belangrijk punt daarin was de gebiedsvisie voor het centrum voor de komende 10 jaar. In het kort houdt dit in dat daarin...

Lees meer »

Burgemeester en wethouders, word wakker!

Beste inwoners van de gemeente Boekel. We leven in een bijzondere tijd. Wij wensen jullie dan ook heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Maar wat kunnen we? Wat we in ieder geval kunnen doen, is het gezond verstand gebruiken en lezen wat er in de...

Lees meer »

Onze speerpunten

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen als buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de basis van onze gemeenschap.

Lees meer »

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie, gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Lees meer »

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag de komende 4 jaar doorzetten.

Lees meer »

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteunen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Lees meer »

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel. In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen. Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang.

Lees meer »

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

Lees meer »

Agenda

Raadsvergadering (begroting 2021)

November 11

Raadzaal

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering

January 13

BoekelDruk

Lees meer »