Matt Kanters nieuwe lijsttrekker D.O.P. Boekel

Matt Kanters nieuwe lijsttrekker D.O.P. Boekel

De D.O.P. heeft in haar ledenvergadering Matt Kanters gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt daarmee de opvolger van Joop van Lanen, die een stapje terug doet. Matt (19) zit sinds de zomer van 2020 in de gemeenteraad. De top 5 bestaat verder uit huidig raadslid Gerty Jansen (2), nieuwkomers Bregje van der Kolk (3) en Hans Bos (4) en fractievoorzitter Joop van Lanen (5).

Lees meer »

Minder belasting betalen? Vergeet het maar!

Minder belasting betalen? Vergeet het maar!

De vorige raadsvergadering heeft de D.O.P. een voorstel gedaan om het overschot op de begroting, bijna drie ton, te laten vervallen door minder belasting te heffen. Fractievoorzitter Joop van Lanen: “De gemeente Boekel staat er financieel goed voor, maar dat geldt niet voor alle burgers. Veel burgers voelen de coronacrisis en stijgende energieprijzen in hun portemonnee, terwijl wij op de begroting enkele tonnen over houden. Wij zeggen dan: die belasting kan dit jaar gelukkig een stukje lager.”

Lees meer »

Volkstuinen

Volkstuinen

Voor de nieuwbouwwijk de Burgt moeten de volkstuintjes in Boekel verdwijnen. Dat vinden wij als D.O.P. enorm jammer.Wij willen nu alsnog onze stinkende best gaan doen om de volkstuinen te laten zitten waar ze zitten. Het past ook goed naast een wijk: een mooi stuk groen met een grote sociale functie. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Zuidwand Boekel

Zuidwand Boekel

Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie van boodschappendorp te behouden, maar op de vraag of de D.O.P. tevreden is over de rol van het college van B&W is het antwoord NEE. Lees meer onder het kopje 'nieuws'.

Nieuws

Joop van Lanen stopt komend jaar als fractievoorzitter

Na vier jaar oppositievoeren draagt Joop van Lanen het stokje over aan Matt Kanters. Joop kijkt terug op vier jaar waarin hij zich met veel energie inzette voor het algemeen belang. Een korte terugblik en Joop zijn visie op de toekomst We hebben veel...

Lees meer »

Matt Kanters nieuwe lijsttrekker D.O.P. Boekel

De D.O.P. heeft in haar ledenvergadering Matt Kanters gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt daarmee de opvolger van Joop van Lanen, die een stapje terug doet. Matt zit sinds de zomer van 2020 in de gemeenteraad.

Lees meer »

Minder belasting betalen? Vergeet het maar!

De vorige raadsvergadering heeft de D.O.P. een voorstel gedaan om het overschot op de begroting, bijna drie ton, te laten vervallen door minder belasting te heffen. Fractievoorzitter Joop van Lanen: “De gemeente Boekel staat er financieel goed voor, maar...

Lees meer »

Onze speerpunten

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

LEEFBAARHEID & VEILIGHEID

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen als buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de basis van onze gemeenschap.

Lees meer »

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

ZORG & GEZONDHEID

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie, gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Lees meer »

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

NATUUR, MILIEU & DUURZAAMHEID

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag de komende 4 jaar doorzetten.

Lees meer »

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

SPORT & CULTUUR

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteunen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Lees meer »

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

WERKEN & ONDERNEMEN

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel. In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen. Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang.

Lees meer »

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

BOEKEL ALS GEMEENSCHAP

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

Lees meer »

Agenda

Achterban

December 13

De Vlonder 8

Lees meer »

Achterban

January 27

De Vlonder 8

Lees meer »

Achterban

February 14

De Vlonder 8

Lees meer »

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

March 16

Boekel

Lees meer »

Zomeractiviteit en ALV

June 25

?

Lees meer »