DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

Lees meer »

Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee

Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee

Met trots presenteren DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel (GVB) hun coalitieakkoord: “onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee”. Nieuwsgierig? Het volledige nieuwsartikel en akkoord lezen door hieronder op 'lees meer' te klikken. Veel plezier!

Lees meer »

Ben Brands wethouder DOP!

Ben Brands wethouder DOP!

Ben Brands wordt de nieuwe wethouder namens de DOP! Ben heeft veel bestuurlijke ervaring in onze regio en ziet er naar uit de gemeente mee te gaan besturen. Ben gaat zich bezig houden met woningbouw, het centrum, het buitengebied, natuur, milieu en duurzaamheid, economie en kunst en cultuur. Tevens is Ben loco-burgemeester.

Lees meer »

Nieuws

Container voor luiers en incontinentiemateriaal: kiezen voor gemak of service?

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de container voor incontinentiemateriaal en luiers te verplaatsen naar de Zandhoek. Als reden werd gegeven dat er afval rond de container terecht kwam, terwijl deze niet altijd vol zat.

Lees meer »

Niet eens met een besluit? Binnenkort meer rechtsbescherming!

Het college van burgemeester en wethouders neemt veel besluiten. Denk aan vergunningen, budget voor hulpmiddelen (Wmo) of dwangsommen. Maar niet iedereen is het altijd eens met een besluit. Dan kun je bezwaar maken. Nu is het nog zo dat, als je bezwaar...

Lees meer »

2024: oud maakt plaats voor nieuw

2024 is begonnen en dat betekent dat de DOP weer met frisse energie hard gaat werken voor de gemeente Boekel. Dit jaar staan belangrijke punten op het programma: de woonvisie en vele te bouwen woningen, het vastleggen van het onderhoudsniveau van wegen...

Lees meer »

FRACTIE EN WETHOUDER

Matt Kanters

Matt Kanters

Matt Kanters

Na een ontzettend mooie verkiezingswinst van 5 zetels hebben wij, de DOP, een coalitie gevormd met GVB. Onze wethouder Ben Brands gaat zich bezighouden met onze openbare ruimte, natuur en kunst en cultuur. Onze fractie gaat constructief met de burgemeester en wethouders werken, maar we blijven ze ook kritisch volgen. En ja, ook fouten zullen gemaakt worden. Daar zijn we dan eerlijk over en we leren daarvan, maar bovenal heb ik er ontzettend veel vertrouwen in dat onze fractie en onze wethouder goed werk gaan leveren voor de gemeente Boekel!

Lees meer »

Gerty Jansen

Gerty Jansen

Gerty Jansen

Ik zet mij vooral in op het sociale domein. De zorg voor onze inwoners op het gebied van armoedebestrijding, bereikbaarheid en bekendheid van het dorpsteam en een sociaal loket in onze eigen gemeente. Een ander belangrijk punt voor mij is een gezonde leefomgeving en de mogelijkheid voor meer bewegen voor iedereen. Met het groeien van onze gemeente, het bouwen van huizen en meer inwoners komen weer andere uitdagingen voor ons in beeld. Hebben we wel genoeg klaslokalen voor onze kinderen, beschikbare medische hulp etc? Dus genoeg te doen. Heb je ideeën, suggesties of adviezen? Laat het mij weten!

Lees meer »

Bregje van der Kolk

Bregje van der Kolk

Bregje van der Kolk

Natuur, verkeer en wonen, daar zet ik mij voor in als raadslid. Ik wil voor de gemeente Boekel woningbouw met ruimte voor natuur. Het moet fijn en betaalbaar wonen zijn waarbij alle voorzieningen bij de hand zijn, terwijl het dorpskarakter behouden blijft. Verder ga ik mij inzetten voor veilige wegen voor alle verkeersdeelnemers en een evenwichtige verdeling van verkeer over Boekel. Dit alles met respect voor het groen dat we hebben en waar mogelijk willen behouden en versterken. En natuurlijk een financieel gezond Boekel, nu en in de toekomst.

Lees meer »

Hans Bos

Hans Bos

Hans Bos

Investeren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een gemeente. Uitdagingen hiervoor zijn er genoeg de komende jaren. Denk hierbij aan het ondersteunen van de ondernemers op weg naar realisering van Boekel als boodschappendorp: toegankelijk en aantrekkelijk. Goede ontsluitingen vanuit alle windstreken van en naar de gemeente Boekel zijn hierin erg belangrijk. Investeren doen we ook in duurzame energie en isolatie om een bijdrage aan onze milieudoelstellingen te kunnen leveren. Een gezonde leefomgeving met meer mogelijkheden voor verblijven en genieten in de natuur.

Lees meer »

Coen Knuvers

Coen Knuvers

Coen Knuvers

Ik zoek de verbinding met de inwoners van de gemeente Boekel en wil hun geluid een belangrijke rol laten spelen in de gemeentelijke politiek. Ook wil ik de jeugd daarbij serieus nemen en hun gedachten vertalen in de uitvoering van de plaatselijke politiek. Een actieve, betrokken jeugdraad is daarbij mijn ideaalbeeld. Daarnaast maak ik me hard voor een groene en gezonde omgeving om zo de gemeente Boekel dichter bij moeder Aarde te laten komen. Dit betekent dat we in de aanpak van de energie concrete stappen moeten gaan zetten. Ik wil een, in alle opzichten, gezond Boekel doorgeven aan de volgende generatie.

Lees meer »

Wethouder Ben Brands

Wethouder Ben Brands

Wethouder Ben Brands

Ben is wethouders namens de DOP. Met zijn brede ervaring en intentie om te verbinden met de mensen in onze gemeente, hebben wij veel vertrouwen dat de gemeente goed bestuurd gaat worden de komende vier jaar. Ben is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen: Woningbouw Buitengebied Natuur, Milieu en Duurzaamheid Economie Kunst en Cultuur Project Centrumontwikkeling en Zuidwand

Lees meer »

Agenda

Achterbanvergadering

March 06

Raadzaal

Lees meer »

Achterbanvergadering

May 08

Raadzaal

Lees meer »

Achterbanvergadering

June 19

Raadzaal

Lees meer »

Achterbanvergadering

September 04


Lees meer »

Achterbanvergadering

October 16

Raadzaal

Lees meer »

Achterbanvergadering

November 21

Raadzaal

Lees meer »