Nieuws

Burgerparticipatie

Geschreven op

Het mee doen van burgers aan iets in de maatschappij noemen we burgerparticipatie. Als D.O.P. staan we daar volledig achter en ondersteunen het waar dat kan. Veel verenigingen, stichtingen en organisaties maken hier volop gebruik van, anders zouden ze niet kunnen voortbestaan.

Lees meer »

Stichting Leergeld: ieder kind doet mee

Geschreven op

Bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede. De gevolgen van armoede in een gezin voor kinderen zijn schrijnend en divers. Het kan iedereen overkomen dat je in een situatie komt waarin je financieel krap komt te zitten, zeker in deze corona tijd.

Lees meer »

Mestvergisting in Boekel?

Geschreven op

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsplan voor de gemeente Boekel vastgesteld. De D.O.P. heeft hard getreden tegen de mogelijkheid tot mestvergisting uit het voorgelegde plan. Want het klinkt natuurlijk prachtig: de productie van “groen gas” uit mest. Een

Lees meer »

Randweg Boekel N605 in gebruik!

Geschreven op

De aanleg van de randweg Boekel was een lang proces. Veel gesprekken, discussies en adviezen leiden uiteindelijk naar de uitvoering. In 2019 is gestart met de voorbereidingen; de aankoop van gronden, sloop van panden, kap van bomen en verleggen van kabels en leidingen.

Lees meer »

Bomen en groen in Boekel: we letten erop!

Geschreven op

De D.O.P. heeft de afgelopen weken veel berichten en telefoontjes ontvangen van bezorgde inwoners over het bos(je) bij Boszicht/Sint-Petrus. De zorg ontstond naar aanleiding van wat In het Boekels Weekblad stond over een besluit van burgemeester en wethouders.

Lees meer »

Raadsvergadering: Huize Padua en Coppens

Geschreven op

Huize Padua De gemeente Boekel zonder Huize Padua zouden wij als D.O.P. bijna niet voor kunnen stellen. Al eeuwen heeft deze locatie een zichtbare positie ingenomen. De tijden veranderen en dus ook de geest binnen Huize Padua.

Lees meer »

Gemeenteraadsvergadering 20 mei

Geschreven op

Afgelopen donderdag was er wederom een raadsvergadering. De D.O.P. wil je graag informeren over enkele zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben. Giften voor mensen in de bijstand De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de bijstand in Nederland.

Lees meer »

NK Tegelwippen

Geschreven op

Tot 30 september 2021 speelt heel Nederland het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin. Bedrijven en scholen; iedereen mag mee doen. Doe jij ook mee? Waarom tegels wippen? Tegels eruit, groen erin:

Lees meer »

Oplossing van likmevestje!

Geschreven op

Buurtschap de Elzen in Boekel is een mooie buurt. Er wordt gewoond en gewerkt. Helaas hangt over deze buurt een deken van overlast: de varkensbedrijven in deze buurten zijn de laatste jaren zo sterk geïntensiveerd, dat de leefbaarheid in de Elzen sterk achteruitging.

Lees meer »

Sociaal loket in onze gemeente

Geschreven op

Als D.O.P. willen wij graag bijdragen aan de verbetering van het welzijn van onze inwoners. Dat is dan ook een van onze speerpunten. Binnen de D.O.P. zijn verschillende leden hierin actief, bij bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein, KBO (ouderenvereniging) en Stichting Leergeld.

Lees meer »