Nieuws

De gemeente in 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2023 gepresenteerd. Daarin staan de inkomsten en uitgaven over 2023 van de gemeente en de verwachtingen over de jaren daarna. Het ziet ernaar uit dat we geen geld te kort komen.

Lees meer »

Gebiedsvisie Venhorst

Afgelopen week is door de gemeente Boekel in De Horst een drukbezochte informatieavond verzorgd over de Gebiedsvisie Venhorst. Aan de hand van stedebouwkundige tekeningen werden aanwezigen geïnformeerd over het plan De Biezen en bedrijventerrein Kraayendonk met de aansluiting op de Daandelendennen.

Lees meer »

De Bosberg op de schop

In het voorjaar is in de gemeenteraad het plan vastgesteld om wijk de Bosberg grondig te renoveren. Een slimme aanpak en de betrokkenheid van de inwoners was daarbij erg belangrijk. Afgelopen week heeft de DOP een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren en wethouder (Ben Brands).

Lees meer »

DOP gaat voor eerlijke communicatie

Vorige week is in dit weekblad door een andere partij gesuggereerd dat de DOP de deur voor frauduleuze jeugdmedewerkers open zou zetten. Dat is uiteraard niet waar. We willen graag uitleggen wat we wèl gedaan hebben. Door het college werd een nieuwe verordening Jeugdhulp voorgesteld.

Lees meer »

De Elzen: een moeilijke keuze

Afgelopen donderdag stond de Raad voor een moeilijke keuze. Gaan we 2,5 miljoen gemeenschapsgeld - in cash en kavels - uitgeven om een varkenshouder uit te kopen of niet? Voor de DOP was dit geen makkelijke keuze. Het lijkt zo simpel:

Lees meer »

Begroting 2023 gemeente Boekel

Het college van burgemeester en wethouders hebben de ontwerpbegroting voor 2023 gepresenteerd. Daarin staat opgenomen waar en hoeveel geld het college wil innen en uitgeven komend jaar. Dat gaat van de OZB (inkomsten) tot het onderhoudsniveau van ons openbaar groen (uitgaven).

Lees meer »

(Te) veel geld voor de Elzen

Buurtschap de Elzen wordt al jaren geteisterd door te veel varkens in één gebied. Dat levert veel overlast op qua geur, geluid, verkeer en meer. De gemeenteraad wordt gevraagd om de agrariër op de Elzen 6A uit te kopen. Dat kost de gemeente €1,3 miljoen plus tien bouwtitels ter waarde van €1,25 m...

Lees meer »

Intrekken delegatiebesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het delegatiebesluit in te trekken. Dat voorstel ondersteunen wij van harte. Wellicht heb je er in de media al van gehoord. Met het delegatiebesluit heeft de gemeenteraad het college de mogelijkheid gegeven om, zonder de raad te betrekken, bes...

Lees meer »

Venhorst als voorbeeld voor Boekel

Afgelopen weekend was in De Horst een foto-expositie over de geschiedenis van Venhorst te bewonderen. Erg interessant om te zien hoe zich in slechts 90 jaar zo’n hechte gemeenschap heeft ontwikkeld. Het dorp is vanuit een duidelijke visie gebouwd: e

Lees meer »

Aanpassen ophalen GFT-afval

Vorige week kregen we het bericht dat het GFT-afval vanaf 1 augustus maar éénmaal per twee weken opgehaald wordt (in plaats van elke week). Dit gebeurt voor onbepaalde tijd. De oorzaak is personeelstekort bij Van Kaathoven, de inzamelaar. De DOP vindt dit enorm vervelend. D

Lees meer »