Nieuws

Subsidie muziekonderwijs

Boekel kent de mooie regeling dat kinderen, die bij een erkend docent muzieklessen volgen, hiervoor subsidie aan kunnen vragen bij de gemeente. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de helft van het lesgeld met een maximum van € 300,- per jaar. D

Lees meer »

Toekomst van Venhorst!

Wie denkt dat Venhorst een slaperig Peeldorpje is, heeft het goed mis! In dit ondernemende dorp is er behoefte aan meer woningen en meer ruimte voor bedrijvigheid. Op de komende agenda van de gemeenteraad staat de Gebiedsvisie Venhorst, waarin er veel aandacht is voor die twee onderwerpen.

Lees meer »

Zuidwand 2 miljoen duurder

De gemeenteraad heeft de nieuwe stand van zaken van de Zuidwand ontvangen. Daarin staat dat de Zuidwand € 2 miljoen extra gaat kosten. De DOP vindt dit enorm zuur, maar het komt niet als een verrassing. Vorig jaar is er veel naar boven gekomen als het gaat om de Zuidwand. D

Lees meer »

Goed Beter Boekel!

Dit onderwerp kwamen we tegen op de app van ‘inboekel‘, naast alle andere nieuws over en uit de gemeente Boekel. De DOP vindt Goed Beter Boekel! een geweldig initiatief. Want we weten allemaal dat bewegen gezond is en we dat meer moeten doen. Maar dat valt niet altijd mee. Vaa

Lees meer »

Oekraïners bijna geplaatst in tijdelijke huisjes

De eerste Oekraïners worden bijna gehuisvest op de tijdelijke locatie op Neerbroek. Daar is de DOP erg blij mee. Door het oorlogsgeweld, wat al een jaar duurt, zijn veel Oekraïners op de vlucht geslagen. Ze hebben alles achter moeten laten om een veilig onderkomen te vinden. E

Lees meer »

Verduurzaming en subsidie

De gemeenteraad heeft vorige week besloten om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen met een tijdelijke subsidie op de energiekosten in 2022. Het gaat om maximaal 5500 euro per vereniging of organisatie.

Lees meer »

Initiatieven van inwoners stimuleren!

Afgelopen week stond het beschikbaar stellen van een waarderingssubsidie op de agenda. Wat houdt dit in en hoe is dit tot stand gekomen? Dit is naar aanleiding van de HVB (Huize Padua-Venhorst-Boekel) prijs die tijdens de nieuwjaarsreceptie is uitgereikt.

Lees meer »

Schuldhulp

Afgelopen week presenteerde SchuldHulpMaatje in Nia Domo voor verenigingen een bijeenkomst om te vertellen wat zij doen in en voor Boekel. Deze stichting helpt en begeleid je als je het financieel lastig hebt. Daarnaast helpen ze ook bijvoorbeeld wanneer je geconfronteerd wordt met het vervallen...

Lees meer »

Veilig oversteken

Op de Rutger van Herpenstraat in Boekel is een nieuw zebrapad aangelegd. Daar zijn wij in eerste instantie heel blij mee. Vooral omdat deze op de route ligt van veel schoolgaande jeugd. Helaas hebben wij veel signalen ontvangen dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van dit zebrapad.

Lees meer »

Verbindend in de gemeente Boekel

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boekel was dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Belangrijkste verandering was de HVB-trofee. Dit staat voor Huize Padua, Venhorst en Boekel. De meest verbindende groep van de gemeente Boekel zou deze trofee verdienen.

Lees meer »