Nieuws

Burgerparticipatie

De DOP gaat zich het komend jaar weer keihard inzetten om Boekel nog een beetje beter te maken. Daarvoor hebben we wel jouw inbreng nodig. “Burgerparticipatie” noemen we dat; maar wat is dat nou precies? Als politieke partij besluiten wij over beleid en plannen in het algemeen belang voor onze ge...

Lees meer »

Burgemeester woont in Boekel!

Onze burgemeester Caroline van den Elsen is in Boekel komen wonen. Daar zijn wij enorm blij mee. Nu is ze niet alleen burgemeester van de gemeente Boekel, maar ook in de gemeente Boekel! Onze fractievoorzitter Matt Kanters heeft haar welkom geheten met een echt Boekels worstenbroodje!

Lees meer »

Burgers helpen

De laatste raadsvergadering van het jaar is achter de rug. We hebben het over veel onderwerpen gehad, zoals belastingen en grondprijzen. De DOP heeft, samen met GVB, ervoor gezorgd dat mindervaliden niet meer hoeven te betalen voor een parkeerkaart. Daar zijn we erg trots op!

Lees meer »

Iedereen gratis parkeren in Boekel

Komende donderdag is de laatste raadsvergadering van 2022. Op de agenda staan de leges voor komend jaar. Dit zijn de bedragen die je moet betalen voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning of een rijbewijs.De DOP wil bij dit onderwerp de gehandicaptenparkeerkaart gratis maken.

Lees meer »

Woning op de Vosdeel

Vorige week schreven we al over het plan voor een grote woning op de Vosdeel. Een plan met een mooie en groene uitstraling. Toch hebben wij als enige partij met overtuiging tegen het plan gestemd. De gemeenteraad heeft in het verleden in verschillende regels vastgelegd wat wel en niet mag.

Lees meer »

Bouwen op eigen grond

De komende raadsvergadering staan zo’n vijftien initiatieven op de agenda om te mogen bouwen op eigen grond. Dat zijn verzoeken die de eigenaren van de grond aan de gemeenteraad doen. De gemeenteraad moet de initiatieven goedkeuren. Er staan veel goede initiatieven op de agenda: s

Lees meer »

De gemeente in 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2023 gepresenteerd. Daarin staan de inkomsten en uitgaven over 2023 van de gemeente en de verwachtingen over de jaren daarna. Het ziet ernaar uit dat we geen geld te kort komen.

Lees meer »

Gebiedsvisie Venhorst

Afgelopen week is door de gemeente Boekel in De Horst een drukbezochte informatieavond verzorgd over de Gebiedsvisie Venhorst. Aan de hand van stedebouwkundige tekeningen werden aanwezigen geïnformeerd over het plan De Biezen en bedrijventerrein Kraayendonk met de aansluiting op de Daandelendennen.

Lees meer »

De Bosberg op de schop

In het voorjaar is in de gemeenteraad het plan vastgesteld om wijk de Bosberg grondig te renoveren. Een slimme aanpak en de betrokkenheid van de inwoners was daarbij erg belangrijk. Afgelopen week heeft de DOP een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren en wethouder (Ben Brands).

Lees meer »

DOP gaat voor eerlijke communicatie

Vorige week is in dit weekblad door een andere partij gesuggereerd dat de DOP de deur voor frauduleuze jeugdmedewerkers open zou zetten. Dat is uiteraard niet waar. We willen graag uitleggen wat we wèl gedaan hebben. Door het college werd een nieuwe verordening Jeugdhulp voorgesteld.

Lees meer »