Nieuws

DOP: Wijkaanpak Boschberg, stand van zaken

De wijk de Boschberg zal grondig aangepakt worden. Net voor de huidige gemeenteraad geïnstalleerd werd, in 2022, werd het plan goedgekeurd door de vorige gemeenteraad. Iedere partij heeft toen ingestemd. De huidige coalitie, bestaande uit de DOP en GVB, zou het plan uitvoeren. Het plan gaat over het vergroenen en klimaatbestendig maken van de wijk. De wijk moet in de toekomst bijvoorbeeld de heftigere regenval en langere hitteperiodes beter aankunnen.
 
Er heeft veel inspraak en participatie plaatsgevonden. Er zijn verschillende momenten geweest waarop inwoners ideeën konden aandragen en mee konden denken. Niet ieder idee is uiteindelijk ook meegenomen in de uitwerking. Dat is niet gek natuurlijk: bij honderden inwoners en ideeën kan niet iedereen zijn zin krijgen. Ook moet de gemeente rekening houden met het algemeen belang en niet alleen de eigen belangen van inwoners.
 
Dat betekent niet dat de DOP hier niet kritisch naar kijkt. Met name de verkeersveiligheid is een punt van zorg voor veel wijkinwoners. Vooral aan de hoofdweg de Bosberg wonen inwoners die veel zorgen uiten. Dat is een belangrijke reden voor de gemeenteraad geweest om hier meer informatie over te krijgen.
 
Dan het financiële plaatje: er wordt nu zo’n € 6 miljoen gevraagd voor het project. € 4,7 miljoen had de vorige gemeenteraad vrijgemaakt. Nu wordt € 1,4 miljoen extra gevraagd, onder andere vanwege inflatie. Ook hier zijn wij kritisch op, simpelweg omdat het bedrag nu ineens wel héél hoog wordt. Wel vinden we het belangrijk om te vermelden dat de wijk met het bedrag lange tijd vooruit kan. De aanpassingen kunnen zestig jaar mee, dus het bedrag wordt ook over zo veel jaar uitgesmeerd. De DOP stelt zich de vraag of het verstandig is om met de huidige, hoge ambities door te gaan.
 
De gemeenteraad neemt op 4 juli een besluit over de wijkaanpak. De DOP heeft hier nog geen definitief standpunt over ingenomen. Laat ons dus zeker weten wat jij belangrijk vindt! Mail naar info@dopboekel.nl! We hebben al best wel wat reacties mogen ontvangen.
 
Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers
 
Naar het overzicht