Standpunten

Top 10 speerpunten:

  1. Transparantie en overleg met de omgeving. Geen burgers achteraf verrassen.

  2. Meer groen: we gaan naar 5 bomen per inwoner in álle kernen.

  3. We openen een sociaal loket in de gemeente: Veghel is te ver.

  4. De Zuidwand is voor onze lokale winkeliers. De gemeente moet de regie terugpakken.

  5. Woningbouw naar de wensen en behoeften van inwoners, geen tweede Voskuilen.

  6. Via goede wegen en trottoirs zijn fietsers en voetgangers altijd zichtbaar voor autoverkeer.

  7. Het Sint Agathaplein en Sint Josephplein worden groen aangekleed met uitlopers richting de wijken.

  8. Buitengebied voor de toekomst: geen ontwikkelingen die ons jaren later bakken met geld kosten, zoals de Elzen en het Bovenstehuis.

  9. Kwaliteit van bestuur moet beter.

  10. De jeugdraad krijgt een actievere rol.