Onze Mensen

Fractie

 

Matt Kanters

Matt Kanters

Fractievoorzitter

Na een ontzettend mooie verkiezingswinst van 5 zetels hebben wij, de DOP, een coalitie gevormd met GVB. Onze wethouder Ben Brands gaat zich bezighouden met onze openbare ruimte, natuur en kunst en cultuur. Onze fractie gaat constructief met de burgemeester en wethouders werken, maar we blijven ze ook kritisch volgen. En ja, ook fouten zullen gemaakt worden. Daar zijn we dan eerlijk over en we leren daarvan, maar bovenal heb ik er ontzettend veel vertrouwen in dat onze fractie en onze wethouder goed werk gaan leveren voor de gemeente Boekel!

Mail Matt »
Gerty Jansen

Gerty Jansen

Gemeenteraadslid

Belangrijk voor mij is o.a. het welzijn van onze inwoners, een gezonde leefomgeving, de natuur en duurzaamheid. De DOP sluit hier naadloos bij aan. We wonen in een kleine zelfstandige gemeente waar de lijnen kort zijn. Hierdoor kunnen we als onafhankelijke partij voor de inwoners veel betekenen zonder dat we gebonden zijn aan de richtlijnen van een landelijke partij. Mijn interesse gaat vooral uit naar het sociaal domein. We maken ons o.a. hard voor een sociaal loket in Boekel, hebben contact met de verschillende vrijwilligers van verenigingen, en weten zo wat er speelt in Boekel, Venhorst en Huize Padua.

Mail Gerty »
Bregje van der Kolk

Bregje van der Kolk

Gemeenteraadslid

Natuur, verkeer en wonen, daar zet ik mij voor in als raadslid. Ik wil voor de gemeente Boekel woningbouw met ruimte voor natuur. Het moet fijn en betaalbaar wonen zijn waarbij alle voorzieningen bij de hand zijn, terwijl het dorpskarakter behouden blijft. Deze raadsperiode is mobiliteit en verkeer een belangrijk thema. Onze gemeente groeit, met meer weggebruikers als logisch gevolg. Ik zet mij in voor veilige wegen voor alle verkeersdeelnemers en een evenwichtige verdeling van verkeer over Boekel. Dit alles met respect voor het groen dat we hebben en dat we waar mogelijk willen behouden, uitbreiden en versterken.

Mail Bregje »
Hans Bos

Hans Bos

Gemeenteraadslid

Investeren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een gemeente. Uitdagingen hiervoor zijn er genoeg de komende jaren. Denk hierbij aan het ondersteunen van de ondernemers op weg naar realisering van Boekel als boodschappendorp: toegankelijk en aantrekkelijk. Goede ontsluitingen vanuit alle windstreken van en naar de gemeente Boekel zijn hierin erg belangrijk. Investeren doen we ook in duurzame energie en isolatie om een bijdrage aan onze milieudoelstellingen te kunnen leveren. Een gezonde leefomgeving met meer mogelijkheden voor verblijven en genieten in de natuur.

Mail Hans »
Coen Knuvers

Coen Knuvers

Gemeenteraadslid

Mijn ambitie is dat de inwoners van Boekel het gevoel krijgen dat zij er toe doen en dat zij zich gehoord voelen door de gemeente. Minder bureaucratisch geneuzel en een snelle reactie wanneer zij zich melden bij de gemeente. Ik sta voor een groene en gezonde leefomgeving en zo min mogelijk doorgaand verkeer door het centrum van Boekel. Ik ben een groot voorstander van het (nog meer) inzetten van vrijwilligers voor de leefbaarheid van de gemeente Boekel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buurtpreventie en buurtbemiddeling.

Mail Coen »