Onze Mensen

Fractie

Joop van Lanen

Joop van Lanen

Fractievoorzitter

Portefeuille:
- Financiƫn
- Veiligheid
- Wonen
- Centrumontwikkeling

Sinds 2016 ben ik betrokken bij de D.O.P. en sinds 2018 ben ik raadslid/fractieleider. Daar heb ik geen spijt van en ik vind het hartstikke leuk om dat samen met anderen te doen. Op fijne manier om iets voor alle inwoners van de gemeente Boekel (dus Venhorst, Huize Padua, Boekel en buitengebied) te mogen betekenen. Nooit elders gewoond, de gemeente Boekel is echt mijn stekje. Bij elk (politiek) thema speelt telkens 1 vraag door mijn hoofd om ons standpunt te verwoorden en dat is: 'Is dit goed voor de inwoners van de gemeente Boekel)?'
Voor de D.O.P. is dat het fundament om de koers voor nu en de toekomst te bepalen en er is genoeg te doen om dat voor elkaar te krijgen.

06 25097583

Mail Joop »
Gerty Jansen

Gerty Jansen

Gemeenteraadslid

Portefeuille:
- Sociaal domein
- Bewonerszaken
- Kunst en cultuur
- Recreatie en toerisme

Als wij Boekel zelfstandig willen houden, zullen wij er ook voor moeten zorgen dat dit mogelijk is. Dus zullen mensen zich actief in moeten zetten voor de politiek. En toen was voor mij de keuze snel gemaakt. De keuze voor een onafhankelijke lokale partij die beslissingen neemt die goed zijn voor onze gemeente en haar inwoners. Ook een partij die zich inzet voor een gezonde leefomgeving, die aandacht heeft voor de inwoners die dit extra nodig hebben en gaat voor duurzaam en verantwoord omgaat met het milieu en zuinig is op het groen in onze gemeente.

06 30499240

Mail Gerty »
Matt Kanters

Matt Kanters

Gemeenteraadslid

Portefeuille:
- Bestuurlijke zaken
- Buitengebied en milieu
- Economie
- Wonen en verkeer

"Nu de coalitie al even zit, is het tijd om de balans op te maken. 'Nieuwe Energie' is de titel van het coalitieakkoord. Ik zie hier nog te weinig van terug. We kunnen als kleine maar hechte gemeente meer dan slechts de formaliteiten afhandelen. Ik hoop daar als jongere een frisse blik op te kunnen werpen."

06 24183615

Mail Matt »
Marcel Kanters

Marcel Kanters

Burgerraadslid

Na ruim twee jaar raadslidmaatschap heb ik vanwege gezondheidsredenen een stap terug gedaan. Indien nodig val ik nu nog in als commissielid. Mijn interesse en speerpunten liggen voornamelijk op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarbij geldt voor mij dat er altijd sprake moet zijn van een balans tussen people, planet en profit. Kortom, wat betekent een bepaald onderwerp voor het milieu, welk effect heeft het op onze gemeenschap en hoe blijft het ook economisch interessant?
Een uitdagende klus waar ik me nog steeds graag in vastbijt!

06 21278877

Mail Marcel »
Bregje van der Kolk

Bregje van der Kolk

Burgerraadslid

Natuur, verkeer en wonen, daar zet ik mij voor in. Nu als lid van de commissie Wonen en Werken, na de verkiezingen hopelijk als raadslid. Ik wil voor de gemeente Boekel woningbouw met ruimte voor natuur. Het moet fijn en betaalbaar wonen zijn waarbij alle voorzieningen bij de hand zijn, terwijl het dorpskarakter behouden blijft. Verder ga ik mij inzetten voor veilige wegen voor alle verkeersdeelnemers en een evenwichtige verdeling van verkeer over Boekel. Dit alles met respect voor het groen dat we hebben en waar mogelijk willen behouden en versterken. En natuurlijk een financieel gezond Boekel, nu en in de toekomst.

06 81153832

Mail Bregje »
Hans Bos

Hans Bos

Burgerraadslid

Investeren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een gemeente. Uitdagingen hiervoor zijn er genoeg de komende jaren. Denk hierbij aan het ondersteunen van de ondernemers op weg naar realisering van Boekel als boodschappendorp: toegankelijk en aantrekkelijk. Goede ontsluitingen vanuit alle windstreken van en naar de gemeente Boekel zijn hierin erg belangrijk. Investeren doen we ook in duurzame energie en isolatie om een bijdrage aan onze milieudoelstellingen te kunnen leveren. Een gezonde leefomgeving met meer mogelijkheden voor verblijven en genieten in de natuur.

06 55886317

Mail Hans »