Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via de website van de D.O.P. worden middels bepaalde activiteiten privacygevoelige gegevens verwerkt. De D.O.P. heeft privacy en een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens hoog in het vaandel. Met deze gegevens gaat de D.O.P. dan ook zorgvuldig om.

Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken, houdt de D.O.P. zich altijd aan de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in:

De D.O.P. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is het geval bij de hieropvolgende doeleinden:

Lidmaatschap afsluiten
Op deze website kunt u een lidmaatschap bij de D.O.P. afsluiten. De D.O.P. vraagt u alleen gegevens in te vullen die strikt noodzakelijk zijn voor het vormgeven van een lidmaatschap. Voordat u akkoord gaat en u uw gegevens door ons laat verwerken, dient u altijd akkoord te geven tot de verwerking. Uw gegevens worden slechts binnen het bestuur van de D.O.P. gebruikt en gedeeld middels een veilig medium.
De D.O.P. bewaart uw gegevens zolang als uw lidmaatschap duurt. Bij de beëindiging daarvan worden uw gegevens altijd direct verwijderd. De gegevens die u bij het afsluiten van een lidmaatschap achterlaat, zijn dezelfde gegevens die de D.O.P. verwerkt en bewaart.