Nieuws

Bibliotheek en Natuurwerkdag

Bibliotheek De Lage Beemden Afgelopen vrijdag hebben we weer kunnen genieten van de Avond van de Poëzie. Eén van de vele activiteiten die mede door bibliotheek De Lage Beemden wordt georganiseerd. De taken van de bibliotheek zijn namelijk al lang niet meer alleen het uitlenen van boeken. O

Lees meer »

Begroting 2022: meer foute wind

OZB In de begroting 2018 gaf het vorige college aan dat er voldoende ruimte was om een belastingverlaging van 10% door te voeren. Tijdens het huidige college is de onroerend zaak belasting (OZB) nog eens met 3% extra gestegen, buiten de jaarlijkse indexering.

Lees meer »

Struikrovers

In maart heeft de D.O.P. tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend. Hierin deed de D.O.P. een oproep aan het college om te onderzoeken of struikrovers ook in de gemeente Boekel kan worden toegepast. Wat houdt struikrovers in? Bij nieuwbouwplannen worden vaak bomen of struiken verwijderd.

Lees meer »

Wethouder, houd je aan de regels en ga besturen!

Wethouder, houd je aan de regels en ga besturen! Op het Bovenstehuis spelen een aantal gevoelige zaken. Zo komt er meer verkeer langs en zijn er zorgen over eventuele uitbreidingen van stallen en kassen. Ook is er, tegen de regels in, een vergunning verleend voor de huisvesting van 64 arbeidsmigr...

Lees meer »

De volkstuintjes weg voor een nieuwbouwwijk? Lekker laten zitten!

Voor de nieuwbouwwijk de Burgt moeten de volkstuintjes in Boekel verdwijnen. Dat vinden wij als D.O.P. enorm jammer. Omdat nog geen goede alternatieve locatie gepresenteerd kon worden, hebben wij tegen het plan gestemd. Wij vinden namelijk dat de volkstuinen van grote waarde zijn in Boekel.

Lees meer »

Weer een rij bomen om...

Zoals velen weten komt er op de huidige plek van de Volkstuintjes een nieuwe woonwijk: de Burgt. Nieuwe woningen in Boekel zijn natuurlijk een goed idee, want we hebben er nu te weinig om de vraag en wens aan te kunnen. Zo simpel is het.

Lees meer »

Burgerparticipatie

Het mee doen van burgers aan iets in de maatschappij noemen we burgerparticipatie. Als D.O.P. staan we daar volledig achter en ondersteunen het waar dat kan. Veel verenigingen, stichtingen en organisaties maken hier volop gebruik van, anders zouden ze niet kunnen voortbestaan.

Lees meer »

Stichting Leergeld: ieder kind doet mee

Bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede. De gevolgen van armoede in een gezin voor kinderen zijn schrijnend en divers. Het kan iedereen overkomen dat je in een situatie komt waarin je financieel krap komt te zitten, zeker in deze corona tijd.

Lees meer »

Mestvergisting in Boekel?

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsplan voor de gemeente Boekel vastgesteld. De D.O.P. heeft hard getreden tegen de mogelijkheid tot mestvergisting uit het voorgelegde plan. Want het klinkt natuurlijk prachtig: de productie van “groen gas” uit mest. Een

Lees meer »

Randweg Boekel N605 in gebruik!

De aanleg van de randweg Boekel was een lang proces. Veel gesprekken, discussies en adviezen leiden uiteindelijk naar de uitvoering. In 2019 is gestart met de voorbereidingen; de aankoop van gronden, sloop van panden, kap van bomen en verleggen van kabels en leidingen.

Lees meer »