Nieuws

Grenzen aan de groei!

Geschreven op

Afgelopen tijd kwamen we opmerkelijke berichten tegen in de media, zowel in de krant als op televisie. ‘Rabobank droeg bij aan landbouwproblemen’ en ‘wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is’ aldus de directeur Duurzaamheid van de Rabobank in de uitzending van Zembla. Verder

Lees meer »

Zorgen over de zuidwand in het centrum van Boekel!

Geschreven op

Als er over het centrum van Boekel wordt gesproken valt altijd wel ergens het woord Zuidwand, de zuidelijk wand van het Sint Agathaplein. Iedereen is het er wel over eens dat het centrum van Boekel een opknapbeurt nodig heeft om in de toekomst de functie van boodschappendorp te behouden.

Lees meer »

Een hele fijne kerst en op naar 2021!

Geschreven op

Beste inwoners van de gemeente Boekel, Voor velen is het afgelopen jaar een ongelooflijk heftig en vervelend jaar geweest. Wij willen iedereen die de gevolgen van het coronavirus heeft meegemaakt, op welke manier dan ook, heel veel sterkte wensen.

Lees meer »

Eerste fase van de Burgt: onze bedenkingen

Geschreven op

10 december is in de gemeenteraadsvergadering het bestemmingsplan ‘de Burgt, fase 1a’ besproken. Dit is de eerste fase van de toekomstige nieuwbouwwijk op de Burgt. Dit plan moet ruimte maken voor 52 woningen. Net als iedere andere partij erkent de D.O.P. dat

Lees meer »

De begroting 2022 vraagt om nieuwe energie!

Geschreven op

In het Weekblad Boekel-Venhorst van 4 november jl. heeft u de reacties van de 4 fracties kunnen lezen op de begroting 2021 van de gemeente Boekel. Afgelopen week kon u de begroting 2021 in een opslag onderbouwd met rubrieken en bedragen in het weekblad nader beschouwen.

Lees meer »

Begroting 2021: foute wind

Geschreven op

In de begroting 2018 gaf het vorige college van B&W aan dat er voldoende ruimte was om een belastingverlaging van 10% door te voeren. Tijdens dit college zal de OZB belasting, buiten de jaarlijkse indexering, nog eens met 3% extra stijgen. Wij vinden dit niet acceptabel.

Lees meer »

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Geschreven op

De laatste tijd wordt er veel geschreven en gezegd over hoe je het beste kunt bijdragen aan verbetering van het klimaat en beperking van de energie. De top tien voor je jezelf, lekker dichtbij: 1. Praat met je eigen gezin/partner, inclusief de kinderen, over de wijze waarop jij een steentje bij k...

Lees meer »

Gezonde leefomgeving de Elzen

Geschreven op

Al vele jaren zet de D.O.P. zich in om de leefbaarheid voor het gebied de Elzen te verbeteren. Afgelopen raadsvergadering stonden twee punten op de agenda die betrekking hadden op het leefklimaat van de Elzen. Het ging voornamelijk over geur; hoeveel stank mag uitgestoten worden door veehouderije...

Lees meer »

Marcel Kanters neemt afscheid van de gemeenteraad

Geschreven op

Na ruim twee jaar neem ik afscheid van de gemeenteraad van Boekel. Vanwege mijn gezondheid kies ik er voor om meer rust en tijd voor mezelf te krijgen. Ik kijk terug op twee fijne jaren, waarin ik heb geprobeerd een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie in Boekel.

Lees meer »

Gebiedvisie centrum: wat vind jij?

Geschreven op

De raadsvergadering in mei is geannuleerd i.v.m. Corona. De voorbereidende commissievergadering ging afgelopen week echter wel door. Belangrijk punt daarin was de gebiedsvisie voor het centrum voor de komende 10 jaar. In het kort houdt dit in dat daarin de grove lijnen worden geschetst hoe het ce...

Lees meer »