Nieuws

DOP kiest voor het buitengebied en naleven regels

De gemeenteraad heeft afgelopen week een plan weggestemd om in het buitengebied twee nieuwe woningen te bouwen (plan Molenwijk). De DOP wil het buitengebied behouden. Daar passen twee nieuwe woningen op onbebouwde grond niet bij.

De DOP is een groot voorstander van woningbouw, net als iedere andere partij. Daarom worden in de gemeente Boekel, in de woonkernen en aan de rand van de woonkernen, honderden woningen gebouwd. Voor het buitengebied denken wij daar anders over. Ons buitengebied is kwetsbaar. Wij krijgen veel signalen, zowel van burgers en agrariërs, dat men zich zorgen maakt over de toename van nieuwe woningen in het buitengebied. Het buitengebied is een plek om te verblijven, te recreëren en van te genieten. Daarbij past het niet om zomaar een particulier belang te dienen. De DOP streeft gemeenschappelijke belangen na.

Daar komt bij dat de gemeenteraad regels heeft opgesteld voor nieuwe woningen in het buitengebied. Waar zijn woningen denkbaar? En waar wil je vooral het open karakter van het buitengebied behouden? Deze regels zijn lange tijd niet nageleefd. Het plan op de Molenwijk is daar een voorbeeld van. Reden voor de DOP om de rug recht te houden, vóór het belang van onze gemeenschap. Iedere initiatiefnemer weet dat de gemeenteraad hierover oordeelt, zeker als er al veel signalen uitgegaan zijn dat verschillende fracties erg kritisch zijn op de ontwikkelingen.

Sommige partijen zijn het niet met ons eens. Dat mag. Zij vinden dat we zo geen betrouwbare overheid zijn, omdat het (vorige) college van burgemeester en wethouders hiermee wel akkoord was. Wij vinden dat een betrouwbare overheid begint bij het naleven van de eigen regels. Dat is de enige manier om vertrouwen te winnen en te behouden.

De DOP staat pal voor het bouwen van woningen, maar niet in het buitengebied. Er wordt niets op slot gezet, maar we zijn en blijven kritisch. We zijn blij dat we daar veel steun voor krijgen.

Heb je hier vragen over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

Naar het overzicht