Nieuws

Container voor luiers en incontinentiemateriaal: kiezen voor gemak of service?

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de container voor incontinentiemateriaal en luiers te verplaatsen naar de Zandhoek. Als reden werd gegeven dat er afval rond de container terecht kwam, terwijl deze niet altijd vol zat.

Inwoners van Boekel kunnen nu met hun afval niet meer in de bebouwde kom terecht. Dat terwijl veel zorgbehoevenden en ouderen dat erg prettig vinden; de Zandhoek is voor deze mensen vaak te ver weg.

Wij hebben veel gefrustreerde en verontruste inwoners gesproken de laatste weken. De DOP heeft hierover al vragen gesteld aan de wethouder. Hij gaf aan te kijken of er bij Sint Petrus plaats is. De komende raadsvergadering gaan we hier nog meer vragen over stellen. Voor ons zijn deze zaken erg belangrijk. Al zijn het ‘kleine besluiten’, wanneer het jou aangaat heeft dit een grote impact. Reden om er nog eens goed naar te kijken, wat de DOP betreft.

Heb je hier vragen of ideeën over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

Naar het overzicht