Nieuws

DOP wil actie op dossier arbeidsmigranten

De DOP krijgt de afgelopen tijd met regelmaat signalen dat er veel arbeidsmigranten gehuisvest worden in onze gemeente. Dat er arbeidsmigranten wonen in onze gemeente, daar maken we ons geen zorgen over. Bij alle (agrarische) bedrijvigheid in onze gemeente zijn arbeidsmigranten een onmisbare factor. Waar we ons wel zorgen over maken is de maat en schaal van hun huisvesting.

We horen dat er in verschillende straten en wijken meerdere huizen gebruikt worden voor deze huisvesting. Wij vragen ons af of dat past. Zoals wij ook pleiten voor een gezonde mix bij nieuwbouwplannen (sociale huur, koop, starter, vrije sector en zelfbebouwing), zo pleiten wij ook voor een hoeveelheid huizen met arbeidsmigranten die past bij onze gemeente. Op dit moment kunnen ondernemers op basis van de gemeentelijke regels veel doen. Zo is een melding in veel gevallen van kleinschalige huisvesting al voldoende. Deze regels zijn in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Voor de DOP reden genoeg om deze regels weer eens kritisch tegen het licht te houden. Bovendien is dat het in het belang van de arbeidsmigranten zelf. De eisen, die gesteld worden aan huisvesting vanuit een onderneming, kunnen veel menselijker. Denk aan de maximale hoeveelheid arbeidsmigranten per locatie, parkeerplaatsen en voorzieningen als sanitair.

De DOP wil, zoals we al vaak gezegd hebben, een humane opvang van een aantal arbeidsmigranten dat past bij Boekel. Dit is in het belang van onze ondernemers, de gemeenschap en de arbeidsmigranten zelf. Daar gaan wij ons de komende tijd voor inzetten.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht