Nieuws

Gemeente Boekel staat er financieel goed voor!

Gemeente Boekel staat er financieel goed voor!

In de raadsvergadering van 8 november heeft de gemeenteraad in een goede en prettige sfeer besloten over de inkomsten en uitgaven van 2024 (begroting). 2024 laat een positief saldo zien van € 448.000. Waardering en complimenten aan burgemeester, wethouders en ambtenaren! De begroting bevat ook een vooruitblik naar de jaren 2025-2027. 2026 en 2027 laten een negatief beeld zien, omdat de landelijke overheid wil bezuinigen op de gemeenten in Nederland. De DOP vertrouwt er echter op dat de regering ook in gaat zien dat het belangrijke werk van de gemeente samen moet gaan met voldoende geld.

Als we kijken naar het coalitieakkoord, zien we dat er al de nodige speerpunten zijn opgepakt en met deze begroting de ambities voor 2024 verder kunnen worden uitgevoerd. Ook pakt de gemeente Boekel haar verantwoordelijkheid in de regio. We vallen op en krijgen veel waardering. Soms wordt er zelfs met jaloezie naar onze gemeente gekeken door buurgemeenten! Denk aan hoe wij ons afval inzamelen, armoede bestrijden of veel jeugdleden hebben bij de bibliotheek. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de DOP met steun van GVB twee oproepen aan het college van burgemeester en wethouders gedaan. Deze zijn aangenomen!

Oproep 1: Investeren in kunst. We vragen aan het college om te onderzoeken hoe met kunstvormen aandacht gevraagd kan worden voor onze mooie gemeente bij langsrijdend verkeer en hier mogelijk de slogan “Gastvrij en Actief” bij te betrekken.

Oproep 2: Centrummanagement. We hebben het college gevraagd te onderzoeken hoe we de goede contacten met onze detaillisten, middenstand en ondernemers kunnen onderhouden. Vooral met het oog op het vullen van de winkelplint in de Zuidwand vinden we dat erg belangrijk.

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Janssen, Bregje van der Kolk en Hans Bos

Naar het overzicht