Nieuws

Oorlog in Oekraïne: wat kunnen we doen?

Iedereen ziet de ontwikkelingen in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Boekel wil graag wat doen. Je ziet fantastische initiatieven in onze gemeente. Inzamelingen bij Tielemans Groentekwekerij, Carlo van Hout die naar Oekraïne gaat om spullen te brengen en gevluchte mensen op te halen en veel donat...

Lees meer »

Een actieve jeugdraad!

De DOP is een warm voorstander van een actieve jeugdraad. De jeugd mee laten denken en beslissen over de toekomst van Boekel, Venhorst en Huize Padua is een goede zaak. Wat vinden de Boekelse kinderen en jongeren van het groen in de gemeente? Kunnen ze veilig naar school fietsen?

Lees meer »

Woningbouw: met daadkracht?

De DOP zit nu bijna vier jaar in de oppositie. We hebben dan ook afscheid moeten nemen van onze toenmalige wethouder in 2018. We hebben hem bedankt voor zijn daadkrachtige bestuur in het Boekels Weekblad. Vorige week kregen we het verwijt dat onder DOP-bestuur nooit verder gekeken is dan plan de...

Lees meer »

Laadpalen

Ondanks dat Carnaval 2022 weer bijna van start gaat, is de DOP druk bezig met de dingen die zich in onze gemeente afspelen. Deze week een belangrijke ontwikkeling: laadpalen voor elektrische auto’s. Laadpalen Er komen meer publieke laadpalen in Boekel. D

Lees meer »

Wethouder houdt zich niet aan de regels

Ondanks dat Carnaval 2022 weer bijna van start gaat, is de DOP druk bezig met de dingen die zich in onze gemeente afspelen. Deze week een belangrijke ontwikkeling: het Bovenstehuis. Bovenstehuis Al zo’n anderhalf jaar geleden is een vergunning verleend voor de huisvesting van 64 arbeidsmigranten...

Lees meer »

Gerty Jansen (2): “Een gemeente besturen begint bij eerlijkheid”

16 maart mogen we weer naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. De DOP is er helemaal klaar voor met een grote lijst gemotiveerde kandidaten. We stellen je graag voor aan nummer 2: Gerty Jansen. Ze is ondertussen de veteraan van de DOP in de gemeenteraad.

Lees meer »

Hans Bos (4): “Investeren in de gemeenschap is noodzakelijk voor nu en de toekomst van Boekel.”

Hans Bos is geen geboren Boekelnaar, maar woont al enkele jaren met veel plezier in de gemeente. Hans wil zich bezig gaan houden met financiën, economie en ondernemers. Daar hoort natuurlijk ook de Zuidwand bij. Hans: “Investeren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Ui

Lees meer »

Armoedebestrijding: belangrijk in een vroeg stadium

De DOP vindt dat armoede aangepakt moet worden. DOP-raadslid Gerty Jansen heeft eerder hiervoor een voorstel ingediend en wij zijn erg blij dat dit zo snel is opgepakt. De wethouder stelt nu voor een ‘regisseur armoede’ aan te stellen voor zes maanden. Dat vinden wij veel te kort. Arm

Lees meer »

De Kei van Venhorst

De DOP is voorstander om het kunstwerk De Kei in Venhorst aan te passen. Op het historische Sint Josephplein is het kunstwerk al sinds de plaatsing voor vele Venhorstenaren een doorn in het oog. Een zwerfkei moet zichtbaar in zijn omgeving liggen en niet opgesloten in een stalen kolom.

Lees meer »

Kandidatenlijst DOP bekend!

Kandidatenlijst De DOP heeft grote ambities voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een groener, socialer gemeente Boekel waarbij beter wordt geluisterd naar de inwoners. En we hebben de wind in de rug. Met trots kunnen we zeggen dat we de grootste lijst zijn.

Lees meer »