Nieuws

Bomen en groen in Boekel: we letten erop!

De D.O.P. heeft de afgelopen weken veel berichten en telefoontjes ontvangen van bezorgde inwoners over het bos(je) bij Boszicht/Sint-Petrus. De zorg ontstond naar aanleiding van wat In het Boekels Weekblad stond over een besluit van burgemeester en wethouders.

Lees meer »

Raadsvergadering: Huize Padua en Coppens

Huize Padua De gemeente Boekel zonder Huize Padua zouden wij als D.O.P. bijna niet voor kunnen stellen. Al eeuwen heeft deze locatie een zichtbare positie ingenomen. De tijden veranderen en dus ook de geest binnen Huize Padua.

Lees meer »

Gemeenteraadsvergadering 20 mei

Afgelopen donderdag was er wederom een raadsvergadering. De D.O.P. wil je graag informeren over enkele zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben. Giften voor mensen in de bijstand De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de bijstand in Nederland.

Lees meer »

NK Tegelwippen

Tot 30 september 2021 speelt heel Nederland het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin. Bedrijven en scholen; iedereen mag mee doen. Doe jij ook mee? Waarom tegels wippen? Tegels eruit, groen erin:

Lees meer »

Oplossing van likmevestje!

Buurtschap de Elzen in Boekel is een mooie buurt. Er wordt gewoond en gewerkt. Helaas hangt over deze buurt een deken van overlast: de varkensbedrijven in deze buurten zijn de laatste jaren zo sterk geïntensiveerd, dat de leefbaarheid in de Elzen sterk achteruitging.

Lees meer »

Sociaal loket in onze gemeente

Als D.O.P. willen wij graag bijdragen aan de verbetering van het welzijn van onze inwoners. Dat is dan ook een van onze speerpunten. Binnen de D.O.P. zijn verschillende leden hierin actief, bij bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein, KBO (ouderenvereniging) en Stichting Leergeld.

Lees meer »

Koop lokaal!

Corona: je hoeft de radio of tv maar aan te zetten, een krant of tijdschrift open te slaan of even op social media rond te kijken en je wordt overdonderd met de laatste nieuwtjes omtrent dit thema. Daar word je niet vrolijk van.

Lees meer »

“Wordt de stront en stank van de Elzen in Boekel via bouwplan Voskuilen in Venhorst afgevoerd?”

Over alle overlast in buurtschap de Elzen in Boekel is al veel geschreven. Het woon- en leefklimaat moet dringend worden verbeterd voor de bewoners in deze buurt door de huidige geurbelasting en verkeersoverlast door zwaar verkeer te verminderen.

Lees meer »

Oost/west-verbinding: het hele plaatje

Afgelopen raadsvergadering, 30 maart, stond onder andere de oost/west-verbinding op de agenda. De onderliggende vraag is wat er met het verkeer tussen oost (Venhorst) en west (Erp) moet gebeuren, nu de randweg binnenkort geopend wordt en het centrum qua verkeer afgewaardeerd zal gaan worden.

Lees meer »

Oriëntatie op de gemeente Boekel

Afgelopen weken hebben ongeveer 40 inwoners van de gemeente Boekel zich georiënteerd op de ontwikkelingen die zich in de gemeente afspelen en zijn nader geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Boekel bestuurd en ontwikkeld wordt. Dat hebben zij gedaan via de cursus gemeentepolitiek Boekel. H

Lees meer »