Nieuws

Buitengebied blijft buitengebied!

De laatste vergadering van de gemeenteraad ging onder andere over nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. De DOP is kritisch over deze ontwikkelingen. Wij zien namelijk een trend in het buitengebied dat steeds meer woningen ontstaan op plekken, waarvan wij ons afvragen of dat verstandig is. Hoe zit dat? Nieuwe woningen bouwen we in principe in de bebouwde kom of daar tegenaan. Denk aan de Burgt, de Schutboom en de Biezen. Daar zijn we alleen maar voorstander van. Toch verschijnen er in het buitengebied op maagdelijke gronden (waar niets gebouwd is) steeds meer woningen. Deze verstening door (te) grote woningen vinden wij geen goed idee. Er wordt gebouwd in weilanden waarvan de gemeenteraad eerder gezegd heeft dat deze plekken juist onbebouwd moeten blijven. Bovendien is de ruimte in het buitengebied schaars. Voor fractie DOP een reden om duidelijk op de rem te trappen. Wij willen eerst een nieuwe, duidelijke visie voor het buitengebied. Waar willen we woningen en waar willen we het vooral onbebouwd laten? De nieuwe visie komt er dit jaar nog, maar tot die tijd willen we geen nieuwe ontwikkelingen die ingaan tegen de regels en visie die we nu hebben. We stellen de voorstellen die nu al niet volgens de regels zijn uit tot de nieuwe regels en visie er zijn. Dat gebeurt nog dit jaar. Zo houdt de gemeente zich netjes aan de eigen regels. Er gaat dus niets op slot, maar dit is een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat het buitengebied in de toekomst niet op slot hoeft, omdat het te druk is geworden. Niet iedere partij was het met ons eens om nu op de rem te trappen. Ook onze wethouder niet. Voor ons gaat echter het algemeen belang van het buitengebied voor en samen met GVB zijn we trots op deze stap. Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl! Fractie DOP Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen
Naar het overzicht