Nieuws

Jongeren betrekken bij de politiek

Zowel landelijk als lokaal heeft de politiek moeite met het betrekken van de jeugd. Een goede aanpak zorgt ervoor dat jongeren zich meer betrokken voelen. De gemeente biedt onder meer rondleidingen in het gemeentehuis aan voor basisschoolkinderen, wat met enthousiasme wordt ontvangen. Ons eigen raadslid Bregje ging afgelopen week nog een stapje verder:

“De combinatie moeder, docent en raadslid is pittig, maar prachtig. Toen mijn jongste telg thuiskwam met een schoolproject over democratie, greep ik meteen de kans om deze drie rollen te combineren.

Zo kwam het dat beide groepen 7 van De Octopus een middag naar de raadzaal kwamen om te ervaren hoe het is om gemeenteraadslid te zijn. Na een korte uitleg over gemeentebestuur gingen de kinderen aan de slag. Ze hielden verkiezingen, vormden een raad en een college. Intussen had ik mijzelf tot burgemeester benoemd. (en na anderhalf uur burgemeester zijn, heb ik extra respect voor het werk van onze echte burgemeester!)

Het pasgevormde college kwam meteen met een voorstel: vervang de geplande woonwijk op De Burgt voor een dierentuin. De raadsfracties gingen druk in overleg met elkaar en met hun achterban. De wethouders kregen kritische vragen en wisten die goed te beantwoorden. Het voorstel werd geamendeerd, maar desondanks werd het niet aangenomen. Er kwam zelfs een tegenvoorstel om meer natuur aan te leggen, minder wegen en een dierenopvang.

Het was fantastisch om te zien hoe serieus de kinderen het democratisch proces vorm gaven. Ik zie ze over 7 of 8 jaar graag terug als raadslid.”

Op zoveel jong talent in onze gemeente mogen we trots zijn. We wensen alle schoolgaande jeugd en hun families een hele fijne zomervakantie!

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht