Nieuws

DOP in gesprek met ZLTO Boekel-Venhorst

Afgelopen week heeft de fractie DOP een werkbezoek gebracht aan een varkenshouderij. Het doel was om elkaar beter leren kennen en te discussiëren over een aantal zaken. We begonnen met een rondleiding. Dat was naast interessant ook belangrijk, omdat raadsleden met name de papieren realiteit lezen. Hierna hadden we een zeer prettige, open discussie met een aantal Boekelse boeren die de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij vertegenwoordigen. We spraken in het algemeen over de uitdagingen waarmee de agrarische sector wordt geconfronteerd. Daarna hadden we het over het geurbeleid en de ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Boekel. Denk bijvoorbeeld aan de recente discussie over woningen in het buitengebied. Uit de gesprekken bleek dat de verschillende ideeën lang niet zo ver uit elkaar liggen als soms wordt gedacht.

Samen willen we vooral een duidelijke toekomstvisie met ruimte voor ontwikkelingen voor de toekomst. Dat is noodzakelijk in de transitie naar een duurzame en groene omgeving. Maar omdat de belangen van onze inwoners verschillend zijn is dat niet altijd even makkelijk. De ZLTO en de DOP zijn het dan ook niet altijd met elkaar eens. Dat weten we van elkaar en dat is geen enkel probleem. Zolang we met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar luisteren, verliezen we elkaar niet uit het oog. Dat is enorm belangrijk in deze tijd. Samen kunnen we veel bereiken.

We bedanken de ZLTO voor hun gastvrijheid en openhartigheid in de gevoerde gesprekken.

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht