Nieuws

NK Tegelwippen

Geschreven op

Tot 30 september 2021 speelt heel Nederland het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin. Bedrijven en scholen; iedereen mag mee doen. Doe jij ook mee? Waarom tegels wippen? Tegels eruit, groen erin:

Lees meer »

Oplossing van likmevestje!

Geschreven op

Buurtschap de Elzen in Boekel is een mooie buurt. Er wordt gewoond en gewerkt. Helaas hangt over deze buurt een deken van overlast: de varkensbedrijven in deze buurten zijn de laatste jaren zo sterk geïntensiveerd, dat de leefbaarheid in de Elzen sterk achteruitging.

Lees meer »

Sociaal loket in onze gemeente

Geschreven op

Als D.O.P. willen wij graag bijdragen aan de verbetering van het welzijn van onze inwoners. Dat is dan ook een van onze speerpunten. Binnen de D.O.P. zijn verschillende leden hierin actief, bij bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein, KBO (ouderenvereniging) en Stichting Leergeld.

Lees meer »

Koop lokaal!

Geschreven op

Corona: je hoeft de radio of tv maar aan te zetten, een krant of tijdschrift open te slaan of even op social media rond te kijken en je wordt overdonderd met de laatste nieuwtjes omtrent dit thema. Daar word je niet vrolijk van.

Lees meer »

“Wordt de stront en stank van de Elzen in Boekel via bouwplan Voskuilen in Venhorst afgevoerd?”

Geschreven op

Over alle overlast in buurtschap de Elzen in Boekel is al veel geschreven. Het woon- en leefklimaat moet dringend worden verbeterd voor de bewoners in deze buurt door de huidige geurbelasting en verkeersoverlast door zwaar verkeer te verminderen.

Lees meer »

Oost/west-verbinding: het hele plaatje

Geschreven op

Afgelopen raadsvergadering, 30 maart, stond onder andere de oost/west-verbinding op de agenda. De onderliggende vraag is wat er met het verkeer tussen oost (Venhorst) en west (Erp) moet gebeuren, nu de randweg binnenkort geopend wordt en het centrum qua verkeer afgewaardeerd zal gaan worden.

Lees meer »

Oriëntatie op de gemeente Boekel

Geschreven op

Afgelopen weken hebben ongeveer 40 inwoners van de gemeente Boekel zich georiënteerd op de ontwikkelingen die zich in de gemeente afspelen en zijn nader geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Boekel bestuurd en ontwikkeld wordt. Dat hebben zij gedaan via de cursus gemeentepolitiek Boekel. H

Lees meer »

Grenzen aan de groei! 4

Geschreven op

Wat heeft de D.O.P. in haar 44-jarige bestaan aan de gevolgen van de grenzeloze groei gedaan? In ons hele bestaan hebben we er alles aan gedaan om inzicht te krijgen in de gevolgen van de groei van de agrarische sector in onze gemeente.

Lees meer »

Grenzen aan de groei! 3

Geschreven op

In de eerste twee artikelen in deze reeks hebben we een poging gedaan om inzicht te geven in een voor ons belangrijk thema in de Boekelse politiek. Namelijk: wat heeft het najagen van grenzeloze economische groei ook in de gemeente Boekel teweeggebracht?

Lees meer »

Grenzen aan de groei! 2

Geschreven op

Vorige week maakten we in het eerste deel van dit onderwerp melding van opmerkelijke berichten in de media. Dit ging over de Rabobank die toegaf medeverantwoordelijk te zijn voor de problemen in de landbouw. Ook gaven we aan dat dat ook voor de inwoners van de gemeente Boekel van groot belang is.

Lees meer »