Nieuws

DOP in gesprek met ZLTO Boekel-Venhorst

Afgelopen week heeft de fractie DOP een werkbezoek gebracht aan een varkenshouderij. Het doel was om elkaar beter leren kennen en te discussiëren over een aantal zaken. We begonnen met een rondleiding. Dat was naast interessant ook belangrijk, omdat raadsleden met name de papieren realiteit lezen.

Lees meer »

Buitengebied blijft buitengebied!

De laatste vergadering van de gemeenteraad ging onder andere over nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. De DOP is kritisch over deze ontwikkelingen. Wij zien namelijk een trend in het buitengebied dat steeds meer woningen ontstaan op plekken, waarvan wij ons afvragen of dat verstandig is.

Lees meer »

Binnen sporten mogelijk houden

Stichting Binnensport Boekel (SBB) gaat een andere koers varen. De stichting zal zich in de toekomst hoofdzakelijk bezighouden met het beheer van de sporthal. De nieuwe Stichting Vitaal Boekel & Venhorst gaat zich bezighouden met het activiteitenaanbod voor sport en bewegen.

Lees meer »

BHIC, wat is dat nu weer?

Deze maand worden diverse stukken in de gemeenteraad behandeld die te maken hebben met de samenwerking in de regio met andere gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan de GGD, gemeentelijke lokale belastingen, werkvoorzieningsschap IBN, het ophalen van afval en veiligheid/ brandweer.In dat rijtje hoort oo...

Lees meer »

Comité Boekel-Venhorst

Comité Boekel-Venhorst heeft de afgelopen weken verschillende dingen georganiseerd. Zo hebben ze verschillende activiteiten in Boekel en Venhorst verzorgd en de dodenherdenking in Boekel gehouden. Zo is er op Koningsdag een mooie optocht gehouden en zijn er bij de dodenherdenking mooie woorden ge...

Lees meer »

Sense of Harmony: een echte gemeenschap

Boekel staat bekend onder de slogan van “Gastvrij en actief”. Afgelopen weekend laat zien dat hier “hechte gemeenschap” wel aan kan worden toegevoegd. Tenminste, dat kunnen we na drie zeer geslaagde voorstellingen van Sense of Harmony wel concluderen. Een lan

Lees meer »

Hondenspeelveldje bijna geopend

Het is bijna zo ver: het tijdelijke hondenspeelveldje in nieuwbouwwijk de Burgt wordt geopend. Wij hebben ons hard gemaakt voor zulke veldjes in Boekel: het is een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma én coalitieprogramma. Het veldje ligt op de plek van de voormalige volkstuintjes.

Lees meer »

DOP kritisch op nieuwe plannen buitengebied

Het college heeft ontwerpen voor nieuwe plannen in het buitengebied ter inzage gelegd. Er worden op verschillende losse plekken woningen gebouwd. Daarnaast ligt er een plan voor een groot recreatiecomplex aan de Volkelseweg in Boekel. De DOP is erg kritisch.

Lees meer »

Een constructieve gemeenteraad

Vorige week was er weer een raadsvergadering. Deze raadsvergadering was erg goed verlopen. Alle voorstellen zijn unaniem aangenomen. Alle partijen zaten dus op dezelfde lijn. Wat hebben we bereikt en besproken: De subsidie voor muziekonderwijs wordt verhoogd!

Lees meer »

Subsidie muziekonderwijs

Boekel kent de mooie regeling dat kinderen, die bij een erkend docent muzieklessen volgen, hiervoor subsidie aan kunnen vragen bij de gemeente. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de helft van het lesgeld met een maximum van € 300,- per jaar. D

Lees meer »