Nieuws

Vitaal Buitengebied Boekel: veel besproken, weinig uitgelegd

Al eerder heeft de DOP geschreven over onze kritische houding over bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied van Boekel. We hebben het dan vaak over de kwaliteitsgids Vitaal Buitengebied Boekel, afgekort VBB. Maar wat houdt VBB nu eigenlijk in?

Hierin zijn regels opgenomen voor het landelijke karakter van het buitengebied. Ook bevat VBB de afspraak dat het versterken van het buitengebied erg belangrijk is. In VBB staan normen hoe dat kan. VBB is later vastgelegd als regel in ons Omgevingsplan. De gemeente Boekel telt 17 buurtschappen, verzamelingen van boerderijen, woningen en meer. In VBB worden de typische kenmerken van elk buurtschap beschreven. Een kenmerk is bijvoorbeeld de openheid van het gebied. Ook zichtlijnen, afstand tot sloten, de geschiedenis en de overgang tussen bebouwing en landschap worden veel beschreven.

Als DOP hanteren wij VBB bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Dat moet ook, want het is ons eigen beleid waar we ons aan moeten houden. Maar even belangrijk is het behouden van de beschreven kenmerken per buurtschap. Deze kenmerken zorgen er namelijk voor dat ons buitengebied ook buitengebied blijft. VBB bestaat al langer, maar is voor de meeste buurtschappen nog steeds van grote waarde. Met het college is wel afgesproken VBB snel te actualiseren. Voor bepaalde buurtschappen zijn namelijk aanpassingen nodig door het aanleggen van de randweg of de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen.

De DOP vindt ons mooie buitengebied erg belangrijk, waarbij het landelijke karakter behouden moet blijven. Binnen de grenzen is ontwikkeling natuurlijk mogelijk. Gelukkig gebeurt dat ook, al doen anderen soms anders geloven.

Heb je hier vragen, opmerkingen of ideeën over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Naar het overzicht