Nieuws

Sporten in de gemeente Boekel mogelijk maken

Tijdens afgelopen commissievergadering stonden twee punten op de agenda van korfbalvereniging JES en Tennis- en Padelclub Boekel. Deze clubs vragen geld voor de aanpassing van het korfbalveld en voor uitbereiding met een derde padelbaan.

Voor de korfbalvereniging is de aanvraag ingediend omdat de velden in de toekomst niet meer voldoen aan de vernieuwde maatvoering. Deze aanpassingen zijn een voorwaarde om mee te doen aan de competitie. Omdat korfbalvereniging JES een gebruiksovereenkomst heeft met de gemeente Boekel valt deze aanvraag onder het zogenaamde “accommodatiebeleid”. Vervanging en aanpassing van velden komt dus 100% voor rekening van de gemeente Boekel.

De Tennis- en Padelclub doet ook een aanspraak op deze regeling voor de aanleg voor een derde padelbaan. Hier is de verdeling 80% voor de gemeente en 20% voor de vereniging. Ook hierover zijn wij positief, alleen hebben wij nog enkele vragen over welke kosten precies mogen worden toegerekend voor de aanleg van deze derde baan. Belangrijk is daarbij, gezien de financiële situatie waarin de gemeente in 2026 terecht kan gaan komen, dat de aanleg snel gaat gebeuren. Daar zullen we binnenkort meer over schrijven.

In lijn met deze twee aanvragen vindt de DOP het super belangrijk dat wij sportverenigingen blijven steunen. Zij maken het immers mogelijk dat veel inwoners van onze gemeente kunnen sporten en daarmee werken aan hun gezondheid en het onderhouden van sociale contacten. Daarom feliciteren we JES en de Tennis- en Padelclub Boekel alvast!

Omdat we dat zo belangrijk vinden, heeft de DOP met GVB in het coalitieakkoord opgenomen dat het voor andere maatschappelijke verenigingen en organisaties ook mogelijk moet zijn ondersteuning van de gemeente te krijgen. In februari 2023 hebben we daar opnieuw naar gevraagd. Dit is helaas nog steeds niet gebeurd, maar de wethouder heeft gezegd dat daarmee in 2024 gestart gaat worden.

Naar het overzicht