Nieuws

Bovenstehuis verkeersveilig maken

Op het Bovenstehuis wordt veel en hard gereden. Te hard. Deze signalen krijgen we al lang binnen. Reden voor de DOP om samen met andere partijen te werken aan meer verkeersveiligheid.

Zo hebben we afgelopen week een gesprek gevoerd met verschillende bewoners van het Bovenstehuis. Duidelijk is dat, zeker met de huidige afsluitingen, maatregelen genomen moeten worden. Daarvoor willen we op korte termijn stappen zien.

De DOP trekt hier met andere partijen op. Iedere partij ziet de noodzaak voor verkeersveiligheid op het Bovenstehuis, gelukkig maar!

Ondertussen wordt het uitvoeringsplan voor verkeer gemaakt. Op basis daarvan gaan maatregelen genomen worden in de gemeente Boekel. Daar zijn we maar wat blij mee, want het Bovenstehuis is niet de enige straat met verkeersproblematiek. De DOP staat voor verkeersveiligheid in de hele gemeente. Denk aan onze inzet voor beter zichtbare zebrapaden in het centrum van Boekel.

Heb je hier vragen, opmerkingen of ideeën over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

 
Naar het overzicht