Nieuws

Buitengebied in ontwikkeling, nog steeds!

Er is de laatste maanden veel geschreven over het buitengebied van de gemeente. De aanleiding was vaak de kritische houding van de DOP over nieuwe ontwikkelingen. De DOP zag steeds meer voorstellen voorbij komen die niet aan de regels voldeden, soms zelfs verre van. Wij hebben vaak op de rem getrapt, helaas niet altijd met een meerderheid van de raad. Toch hebben wij altijd vooral positieve reacties ontvangen. Inwoners waren het vaak met de DOP eens dat het buitengebied beschermd moet worden tegen drukke bebouwing en vooral buitengebied moet blijven. Gelukkig zegt nu een meerderheid van de raad dat nieuwbouw aan de rand van de woonkernen moet plaatsvinden. Ook is er in het verleden vastgelegd dat in de buurtschappen ruimte voor ontwikkeling is. Weilanden en andere onbebouwde grond moeten echter behouden blijven voor ons mooie, open landschap waar we allemaal van kunnen genieten. Dat was dan ook een reden voor de gemeenteraad om een plan af te keuren eind 2023.

Er is helaas ook negatief geschreven over deze koers. Zo zou het buitengebied van Boekel volgens enkele partijen op slot gaan. Deze uitspraken klopten niet, dit werd vorige week bevestigd toen de raad is bijgepraat over ontwikkelingen in het buitengebied. Daarin werd verteld dat ontwikkelingen in het buitengebied nog steeds plaatsvinden. Initiatiefnemers worden creatiever en denken mee, waardoor alsnog ongeveer 90% van de verzoeken in behandeling wordt genomen. Dat betekent dat ons standpunt effect heeft. Men gaat nadenken wat wél binnen de regels en visies van de gemeente kan - en dat gaat in vrijwel alle gevallen goed. Dat geldt niet voor ieder plan: wil men bouwen op open weilanden, dan gaat dat niet. En dat vinden wij een goede zaak: vóór ons buitengebied dus.

Dit is de politiek die de DOP bedrijft. Wij willen graag veel mogelijk maken in onze actieve gemeente. Dat begint wat ons betreft bij helder vastleggen wat we niet willen, zodat we vervolgens aan de slag kunnen met wat wél kan. En op het moment dat je deze regels handhaaft, zijn de spelregels voor iedereen duidelijk. Dat zorgt voor een betrouwbaar gemeentebestuur, tevreden initiatiefnemers én een vitaal buitengebied. En daar zijn wij trots op.

Heb je hier vragen, opmerkingen of ideeën over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

Naar het overzicht