Nieuws

DOP heet Coen Knuvers welkom als raadslid

Ik ben geboren op 26 december in de strenge winter van 1956 als vierde en jongste zoon in ’s-Hertogenbosch. Ik ben getrouwd met Linda en wij hebben samen twee dochters, een zoon, twee kleindochters en een kleinzoon.

De eerste 20 jaar van mijn leven ben ik in ‘s-Hertogenbosch opgevoed en opgeleid. Daarna ben ik verhuisd naar Horn, Limburg, waar ik een jaar heb gewoond om te worden opgeleid tot wachtmeester der rijkspolitie, tegenwoordig beter bekend als politieagent. Hierna ben ik verhuisd naar Drunen waar ik heb gewoond tot 2019. In deze periode ben ik verder mogen groeien in nagenoeg heel West-Brabant. Laat ik stellen dat er weinig Brabantse dialecten zijn waar ik geen wijs uit kan.

In 2019 ben ik door toedoen van mijn oudste dochter in Boekel komen wonen. (Pa, ik ga naar Boekel, ga je mee?) Gelukkig voelde ik me hier direct goed thuis.  Zeker toen ik dat jaar lid werd van de volkstuinvereniging. (Pa, ik heb jou lid gemaakt van de volkstuinvereniging, want ik heb geen zin in dat gedoe achter in de tuin) Het zou zo maar kunnen dat mijn naam daarom bekend lijkt, want ik heb mij zo’n beetje van toen af aan ingezet voor en met de verhuizing van deze vereniging naar de Wanroijseweg.

Tijdens dit proces van de verhuizing van de volkstuinen kwam ik in aanraking met de DOP. Zij kwamen persoonlijk bij mij op bezoek om van gedachten te wisselen over het hele proces rondom de Volkstuintjes. De wijze waarop dit gebeurde sprak mij wel aan dus ik vond dat ik lid moest worden. Vooral ook omdat ik het toch niet kan laten mij in te zetten voor de leefomgeving waar ik en mijn dierbaren verblijven.

Voor de verkiezingen van 2022 werd mij gevraagd of ik voor DOP op de kieslijst wilde. (Ja, natuurlijk, als ik maar niet op een verkiesbare plek kom.) En toch kwam onlangs de vraag of ik plaats wil nemen op een door vervelende redenen vrijgekomen raadszetel. Ik wilde daar nog over nadenken, maar mijn vrouw wist het al. (Dat ga je toch doen dus denk maar niet te lang.) Gelukkig ben ik niet geheel onvoorbereid. Ik ben vier jaar lid geweest van de gemeenteraad in Heusden waar Drunen onder valt. Ik heb daar de samenvoeging van drie gemeenten ervaren. Daar kan ik van alles over zeggen, maar laat ik het er op houden dat ik zeer content ben met het feit dat Boekel zelfstandig wil blijven.

Ik neem het stokje over van Joop van Lanen. Ik denk dat ik veel overeenkomsten met hem heb in denken. In uiten zou het zo maar anders kunnen zijn. Tsja, ik ben nu eenmaal in ’s-Hertogenbosch opgegroeid…..

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk en Hans Bos en Coen Knuvers

Naar het overzicht