Nieuws

Niet eens met een besluit? Binnenkort meer rechtsbescherming!

Het college van burgemeester en wethouders neemt veel besluiten. Denk aan vergunningen, budget voor hulpmiddelen (Wmo) of dwangsommen.

Maar niet iedereen is het altijd eens met een besluit. Dan kun je bezwaar maken.

Nu is het nog zo dat, als je bezwaar maakt tegen een besluit, je een gesprek krijgt vanuit de burgemeester of wethouder. Daarna wordt over het bezwaar een nieuw besluit genomen.

In veel gemeenten heb je een extra stap: een onafhankelijke bezwaarcommissie. Dit zijn een paar burgers met kennis van zaken die onafhankelijk en kritisch kijken naar zowel het besluit als het bezwaar.

Zij geven vervolgens een advies aan het college. Deze stap gaan wij in de gemeente Boekel ook invoeren. Dat zorgt ervoor dat er geen schijn van partijdigheid meer is in de bezwaarprocedure. Ook krijgt het college een kritische blik over het eigen besluit en de bezwaarmaker wordt nog serieuzer genomen. En als je er wel zelf uit kunt komen met het college, blijft de kop koffie gewoon mogelijk.

Dat vindt de DOP erg belangrijk: meer rechten waar het moet, maar gemak waar het kan.

Deze extra stap rechtsbescherming vinden wij erg belangrijk in deze tijd. Burgers worden steeds kritischer en mondiger richting de overheid.

Met deze extra stap, die we al in ons verkiezingsprogramma hadden staan, komt de burger op een gelijkwaardigere positie te staan ten opzichte van het gemeentebestuur. Daar zijn wij trots op!

Heb jij ideeën over de koers van de gemeente Boekel? Wil je meepraten? Neem dan zeker contact op: info@dopboekel.nl of kijk op www.dopboekel.nl

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

Naar het overzicht