Nieuws

Aanpassen ophalen GFT-afval

Vorige week kregen we het bericht dat het GFT-afval vanaf 1 augustus maar éénmaal per twee weken opgehaald wordt (in plaats van elke week). Dit gebeurt voor onbepaalde tijd. De oorzaak is personeelstekort bij Van Kaathoven, de inzamelaar. De DOP vindt dit enorm vervelend. De gemeenteraad was juist enorm blij dat het GFT-afval in de zomer elke week opgehaald werd. In de zomer heb je immers meer groenafval en heb je sneller broei, stank en ongedierte in je kliko.

We hopen dat de wethouder snel meer duidelijkheid kan geven over de effecten. Gaat de afvalstoffenheffing ook omlaag? Wat gaat Van Kaathoven doen om weer snel aan de afspraken te voldoen? Als we meer weten, wordt dat meteen gecommuniceerd.

Elkaar ondersteunen en als buren helpen is belangrijk. Vul de kliko van de buur die op vakantie is en zet de kliko die half op de weg staat netjes terug (hoe vervelend dat ook is).

Heb je vragen over onze koers? Mail naar info@dopboekel.nl! Klachten over de afvalinzameling? Bel 088-7310210. Fractie DOP wenst iedereen een goede vakantie en een fijne kermis in Boekel en Venhorst.

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht