Nieuws

Begroting 2021: foute wind

In de begroting 2018 gaf het vorige college van B&W aan dat er voldoende ruimte was om een belastingverlaging van 10% door te voeren. Tijdens dit college zal de OZB belasting, buiten de jaarlijkse indexering, nog eens met 3% extra stijgen. Wij vinden dit niet acceptabel. Begroting en budgetten dienen bepalend en leidend te zijn voor wat wel of niet kan worden uitgevoerd.

De D.O.P. heeft van begin af aan al aangegeven geen toegevoegde waarde te zien in een derde wethouder (VVD).

Het ECO-dorp was in de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2018 een belangrijk onderwerp. Mede door de crisis- en herstelwet lukte dit project. Het CDA zou ervoor zorgen dat zij de beschikbaar gestelde gronden hiervoor allemaal weer terug zou verwerven. De dag na de verkiezingen werd deze belofte al gebroken. Is hier sprake van kiezersbedrog? De door de D.O.P. hierover gemaakte afspraken zijn gewoon uitgevoerd. Vol trots worden nu de eerste woningen gebouwd en de belangstelling hiervoor is vanuit Nederland en andere landen erg groot. Laten we dit project koesteren waarbij “Boekel” weer op de kaart wordt gezet.

Er verdwijnt veel groen in Boekel en de handhaving op herplant faalt. Voor een gemeente met een groen hart eeuwig zonde. Het zou de gemeente sieren om hier actief beleid van te maken en beter te handhaven op herplant.

Wat de D.O.P. mist is het betrekken van de gemeenteraad bij het maken van financiële keuzes. Als de ambtelijke organisatie de benodigde informatie goed voorbereidt en aanreikt, dan kan de gemeenteraad hierin haar keuzes maken. Bij het maken van financiële keuzes op een begroting van € 32.000.000 is dat een gemiste kans
Voor het revitaliseren van het Sint Agathaplein lopen de kosten alleen maar op. De verwachting is dat door extra risico’s in de begroting de kosten zullen stijgen.. Het college van B&W heeft dit project niet onder controle. De D.O.P. vraagt al vanaf het begin naar een verklaring van een externe deskundige, of we als inwoners, deze investering wel kunnen betalen. Met de mogelijke financiële gevolgen van de corona crisis en de bijkomende parkeerproblemen vraagt de D.O.P. zich af of je deze facelift op deze manier wel door kunt zetten. Ook de D.O.P. wil het Sint Agathaplein revitaliseren maar dan wel op een manier die door de gemeenschap te dragen is.
Verder maken we ons grote zorgen over de verkeersveiligheid (en parkeerproblematiek) van o.a. het centrum. Maatregelingen zijn noodzakelijk.
Natuurlijk hebben we ook leuke dingen te melden zoals het zichtbaar worden van de randweg. We staan aan de vooravond van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijken de Burgt in Boekel en de Voskuilen in Venhorst, en uitbreiding van bedrijventerreinen. Hiermee realiseren we weer huisvesting voor een grote groep van woningzoekenden en uitbreidingsmogelijkheden voor onze ondernemers in onze gemeente.
Over de Elzen is al veel gesproken en gepubliceerd. Helaas moeten we constateren dat het voorstel van D.O.P. en GVB om de aanpak strenger te doen, door partijen V.V.D. en C.D.A. niet overgenomen werd. Een aanpak voor een betere leefomgeving en gezondheid voor de inwoners komt hierdoor niet tot zijn recht.
De Jeugdadviesraad heeft digitaal hun zegje gedaan over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Als D.O.P. mag er nog een tandje bij en zouden we de jeugd meer moeten betrekken bij de verdere ontwikkeling van de gemeente. De jongeren vragen om Boekel aantrekkelijker te maken.

Voor de RES (Regionale Energie Strategie), zijn het isoleren van je eigen huis, het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijke manieren om een steentje bij te dragen. Subsidiegelden zouden volgens de D.O.P. voor een belangrijk deel ingezet moeten worden in de uitvoering van meetbare projecten.

Burgerinitiatieven zoals het realiseren van het Sint Jangebouw vindt D.O.P. een fantastisch initiatief en wij hopen dat vele inwoners gebruik zullen maken van de diverse activiteiten die worden aangeboden.

Naar het overzicht