Nieuws

Begroting 2022: meer foute wind

OZB
In de begroting 2018 gaf het vorige college aan dat er voldoende ruimte was om een belastingverlaging van 10% door te voeren. Tijdens het huidige college is de onroerend zaak belasting (OZB) nog eens met 3% extra gestegen, buiten de jaarlijkse indexering. Wij vinden dit nog steeds onnodig en niet acceptabel. Het is ons veel waard om de inwoners van de gemeente Boekel een steuntje in de rug te geven. Zeker omdat het voor een aantal van ons toch zeer zware tijden zijn.

Derde wethouder
De D.O.P. heeft van begin af aan al aangegeven geen toegevoegde waarde te zien in een derde wethouder (VVD). De ervaringen van de afgelopen jaren laten die toevoegde waarde ook niet zien, wel de extra kosten die het met zich meebrengt.

Ecodorp
Het Ecodorp was in de verkiezingsstrijd in 2018 een belangrijk onderwerp. De door de D.O.P. hierover gemaakte afspraken zijn gelukkig gewoon uitgevoerd. Vol trots zijn nu de eerste woningen gebouwd en de belangstelling hiervoor is vanuit binnen- en buitenland erg groot. Laten we dit project koesteren waarbij “Boekel” weer op de kaart wordt gezet. Ook binnen het college (CDA-VVD-GVB) krijgen we steeds meer positieve signalen over wat het Ecodorp zou/zal kunnen toevoegen. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop het Ecodorp de energieopslag doet, zodat er straks sprake is van een reductie van de CO2.

Groen
Er verdwijnt veel groen in Boekel en er wordt niet of weinig terug geplant. Voor een gemeente met een groen hart eeuwig zonde. Het zou de gemeente sieren om hier actief beleid van te maken en beter te handhaven op herplanting. Het meest schrijnende voorbeeld zien we bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject de Burgt. Alle bomen worden compleet omgezaagd en de volkstuinen krijgt geen herkansing in de nieuwe natuurlocatie van de Peulrandbreuk.

Wordt volgende week vervolgd met overige speerpunten van de D.O.P.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht