Nieuws

Begroting 2023 gemeente Boekel

Het college van burgemeester en wethouders hebben de ontwerpbegroting voor 2023 gepresenteerd. Daarin staat opgenomen waar en hoeveel geld het college wil innen en uitgeven komend jaar. Dat gaat van de OZB (inkomsten) tot het onderhoudsniveau van ons openbaar groen (uitgaven). De begroting is te lezen op: https://www.boekel.nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/financien/2023 of zoek op Google: ‘Begroting 2023 Boekel’.

Wij zijn enorm trots dat het ernaar uitziet dat we de komende jaren positief afsluiten. Dat betekent dat we geen verlies maken. Dat is wel eens anders geweest.

Nu is de fractie DOP benieuwd wat jij vindt. Waar moeten we geld aan uitgeven? Waar moeten we qua beleid op focussen?

We horen het graag van je. Mail naar info@dopboekel.nl

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht