Nieuws

Bericht aan inwoners n.a.v. coronacrisis

Beste dorpsgenoten,

We kennen allemaal het gevoel dat je wakker schrikt uit een nachtmerrie en erachter komt dat het gelukkig maar een droom was. In deze Coronacris is helaas het omgekeerde waar: de nachtmerrie is realiteit geworden.

De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. Dit brengt onzekerheid met zicht mee en vraagt veel van ons als samenleving. Eens te meer wordt duidelijk wat samenleven werkelijk betekent. We moeten er zijn voor elkaar.

Ook als uw gemeenteraad hebben we de rijen gesloten: nu géén tijd om stil te staan bij alle politieke verschillen. In plaats daarvan willen we u graag gezamenlijk een hart onder de riem steken. Samen krijgen we het virus eronder!

We zijn trots op onze Boekelse samenleving. M4 bracht een muzikale ode aan bewoners en personeel van Zorgcentrum Sint Petrus. Onze lokale ondernemers maakten een hartverwarmend filmpje op social media. SportBoeVenClub denkt aan onze gezondheid met beweegtips. Jongeren maken knutselwerkjes en bakken taarten voor onze ouderen in Sint Petrus.

We realiseren ons dat het zware tijden zijn. Van de vele medewerkers in de zorg wordt het uiterste gevraagd. Het schoolplein is leeg en leerkrachten wringen zich samen met ouders in allerlei bochten om te zorgen dat er toch nog wat geleerd kan worden. Ondernemers zijn onzeker over het voortbestaan van hun bedrijf. Werknemers vragen zich af hoe zeker ze kunnen zijn van hun huidige baan. De raadszaal blijft leeg. De straten zijn verlaten. Op de sportvelden wordt geen
wedstrijd gespeeld. De 1,5 meter afstand tussen mensen voelt raar en onnatuurlijk.

We denken in deze dagen in het bijzonder aan de mensen voor wie de strijd tegen het virus fataal werd, aan de mensen die ziek zijn en heel hard werken aan herstel en hun naasten. We wensen u allen veel sterkte toe.

Beste dorpsgenoten, deze tijd is niet makkelijk, maar we staan niet machteloos. We maken nu een pas op de plaats in ons sociale leven door afstand te houden en alle adviezen op te volgen. Ondertussen houden we oog voor elkaar. Onze Koning verwoordde het treffend: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Samen zijn we sterk.

Op een dag is dit voorbij en is vandaag geschiedenis. Tot zolang zullen we in Boekel, Venhorst en Huize-Padua samen de schouders eronder zetten om deze crisis het hoofd te bieden. We wensen u deze periode veel gezondheid en goede moed toe.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad

Naar het overzicht