Nieuws

Bibliotheek en Natuurwerkdag

Bibliotheek De Lage Beemden
Afgelopen vrijdag hebben we weer kunnen genieten van de Avond van de Poëzie.  Eén van de vele activiteiten die mede door bibliotheek De Lage Beemden wordt georganiseerd. De taken van de bibliotheek zijn namelijk al lang niet meer alleen het uitlenen van boeken. Ouders krijgen bijvoorbeeld op het consultatiebureau al informatie over het belang van voorlezen. Verder ondersteunt de bibliotheek het onderwijs en bevordert leescultuur en leesplezier, o.a. via programma’s als boekstart, de bibliotheek op school en het Taalhuis. Ook kun je hulp krijgen bij digitale vaardigheden. Hierbij kun je denken aan het vinden van je QR-code. Ook is er sinds kort een speciale hoek waar je terecht kunt met vragen over dementie. In onze ogen heeft de bibliotheek zich de laatste jaren geweldig ontwikkeld en zet zij zich volledig in voor onze gemeente.

Daarom was het voor de D.O.P. vanzelfsprekend om tijdens de laatste raadvergadering akkoord te gaan met een kleine subsidieverhoging. Zeker als je weet dat De Lage Beemden ten opzichte van andere bibliotheken zo ongeveer de laagste subsidie ontvangt. Ze ontvangen €16,47 subsidie per inwoner, tegenover het Brabantse gemiddelde van € 21,90. Daarom onze complimenten aan het gehele team voor hun geweldige inzet!

Natuurwerkdag “De Putakker” Huize Padua.
Afgelopen zaterdag was er een natuurwerkdag voor de aanleg van een nieuw natuurgebied “De Putakker“ in Huize Padua. Een groot aantal vrijwilligers, waaronder 2 leden van de D.O.P., waren op de oproep in het Weekblad Boekel Venhorst afgekomen. Zij hebben enkele honderden verschillende soorten jonge bomen geplant in een vooraf uitgezet gebied. Deze grond was door de gemeente Boekel aangekocht en wordt gebruikt voor de noodzakelijke herplant van jonge bomen door kap van bomen op andere plaatsen. Herplant van bomen is noodzakelijk om aan de reductie en opname van CO2 te kunnen voldoen.

Dit is de eerste stap in de verdere aanleg en ontwikkeling van dit natuurgebied, dat grenst aan natuurgebied “De Specht”, zoals Bart van Sleeuwen aangaf in zijn inleiding. De volgende keer worden er bosjes en struiken in een strook voor dit aangeplante bos geplant.

De D.O.P. bedankt Stichting D’n Eik, Brabants Landschap en de gemeente Boekel voor de uitstekende voorbereiding en verzorging van deze natuurwerkdag.

Vragen? Opmerkingen? Mail dan naar info@dopboekel.nl. Neem een kijkje op onze site www.dopboekel.nl en/of word lid!

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht