Nieuws

Bomen en groen in Boekel: we letten erop!

De D.O.P. heeft de afgelopen weken veel berichten en telefoontjes ontvangen van bezorgde inwoners over het bos(je) bij Boszicht/Sint-Petrus. De zorg ontstond naar aanleiding van wat In het Boekels Weekblad stond over een besluit van burgemeester en wethouders. Zij verlenen geen medewerking voor het bouwen van seniorenwoningen in het bos nabij gelegen Boszicht en liggend tegen het nieuwe uitbreidingplan de Burgt. In een artikel van het Boekels Weekblad van 9 juni werd de zorg over het voortbestaan van het bos wederom uitgesproken. Een boel zorgen bij van inwoners bij elkaar dus.

Wij zijn erg tevreden dat burgemeester en wethouders besloten hebben dat bos voor nu te laten staan. Of de wethouder sowieso van mening is dat dat bos hoe dan ook moet blijven staan, wisten wij niet. Daarom heeft de D.O.P. bij de commissievergadering aan de wethouder gevraagd wat het standpunt nu precies is. De wethouder heeft toegezegd dat het burgemeester en wethouders dat bos hoe dan ook wil laten staan. Daar zijn we enorm blij mee. Tevens werd aangegeven dat de wethouder wel in gesprek gaat om te bekijken wat nodig is om het bos goed te onderhouden

Zoals je weet is een van de belangrijke aandachtspunten van de D.O.P. om de gemeente Boekel te vergroenen: meer bomen planten en waar het kan groen zoveel mogelijk te behouden. Hiervan profiteren zowel natuur als inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Seniorenwoningen zijn zeker een goed idee, maar natuurlijk niet in een bos!

De D.O.P. zal waakzaam blijven op dit punt en waar nodig kritische vragen stellen. Heb je vragen of opmerkingen, we horen graag van je. Mail naar de D.O.P. op info@dopboekel.nl. Vind je mailen lastig, dan kun je natuurlijk ook bellen: 06 5728 4261. We komen graag naar je toe.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Naar het overzicht