Nieuws

Burgemeester en wethouders, word wakker!

Beste inwoners van de gemeente Boekel. We leven in een bijzondere tijd. Wij wensen jullie dan ook heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Maar wat kunnen we?

Wat we in ieder geval kunnen doen, is het gezond verstand gebruiken en lezen wat er in de wereld gebeurt. Zo valt er te lezen dat in de gemeente Gemert en in de provincie Gelderland onderzoeken plaatsvinden. Dit omdat men zich daar zorgen maakt over de gezondheid van hun inwoners ten aanzien van de luchtkwaliteit. Vorige week heb je ook nog in dit blad een oproep van een bezorgde inwoner kunnen lezen om ook eens naar onze gemeente te kijken.

Een collega-politieke partij heeft ook verwoord wat er gaande is. In de laatste raadsvergadering werd de oproep gedaan om zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de huidige luchtkwaliteit. Aangezien veel industrie en verkeer vrijwel stilliggen, en de veehouderij niet, is dit het moment om een nulmeting uit te voeren. Helaas werd dat verzoek vooruitgeschoven. Vanuit de wetenschap en de politiek wordt echter ook steeds meer geopperd om de relatie tussen luchtkwaliteit en het coronavirus snel te onderzoeken.

De D.O.P. is er niet op uit om schuldigen aan te wijzen, maar wil wel dat er op een gepaste manier wordt gekeken naar de luchtkwaliteit en wat dat betekent voor inwoners. Dit vooral nu we met een virus te maken hebben welke een luchtweginfectie veroorzaakt en veel slachtoffers maakt.

Onze oproep aan het college: wacht niet langer en neem initiatieven om dichter bij de waarheid te komen. Langer wachten is voor niemand goed. Als je vernieuwende politiek wilt bedrijven, word dan actief en laat dit snel onderzoeken in het belang van onze samenleving.

Naar het overzicht