Nieuws

Burgerparticipatie

De DOP gaat zich het komend jaar weer keihard inzetten om Boekel nog een beetje beter te maken. Daarvoor hebben we wel jouw inbreng nodig. “Burgerparticipatie” noemen we dat; maar wat is dat nou precies?

Als politieke partij besluiten wij over beleid en plannen in het algemeen belang voor onze gemeente. We moeten dan natuurlijk wel goed weten wat dat algemeen belang is en daarom vragen wij input van burgers. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een inloopavond of door middel van een enquête. Als jij als inwoner je mening geeft of een idee aandraagt, weten wij wat belangrijk voor jou is en kunnen wij betere besluiten nemen.

Dan nog blijft het voor ons een uitdaging om het juiste voor onze gemeente te doen. Hoe meer inwoners hun mening geven, hoe meer verschillende ideeën over wat het beste is. Participatie betekent dus helaas niet dat wij precies kunnen besluiten wat jij allemaal voorstelde. Het betekent wel dat wij het beste kunnen doen voor zoveel mogelijk inwoners.

Als jouw goede voornemen voor 2023 is om meer invloed op plannen in je buurt uit te oefenen, kom dan vooral naar inloopavonden die door de gemeente worden georganiseerd, of neem contact op met ons. Wij horen graag jouw mening!

Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht