Nieuws

DOP: Natuurlijk investeren in groen en wegen!

De gemeente Boekel haalt geld op met belastingen en heffingen en geeft geld uit aan bijvoorbeeld zorg, woningbouw en onderhoud van wegen en bermen. Wat de DOP betreft mag daar meer geld naartoe.

Betere bermen en groen
Soms rijd je wel eens door een straat in Boekel of Venhorst en zie je dat snoeien bestaat uit het afzagen van takken aan één kant van de boom. Ook zie je veel plekken langs de wegen waar meer kale en kapotte plekken zitten dan struiken. Het ziet er niet uit en is enorm jammer. Wat ons betreft kan er beter gezorgd worden voor ons groen. Dat is veiliger, mooier en gezonder. Wie wil nou geen vitaal groen?

Betere wegen en paden
Het valt de DOP op dat de wegen slechter worden in Boekel en Venhorst. Met wegen bedoelen we zeker ook fiets- en voetpaden. We zien dat met name de wegen naar de centra van Boekel en Venhorst toe en in de woongebieden de kwaliteit lang niet altijd goed is. Betere kwaliteit is nodig vanwege:

  • Struikelgevaar (met name ouderen);
  • Valgevaar (fietsers);
  • Voorkomen van schade aan fiets, auto, rollator en rolstoel;
  • Een vitale uitstraling van onze gemeente.

Op dit moment streeft de gemeente naar een normale kwaliteit voor alle wegen behalve in het centrum. Daar streeft de gemeente naar een hoge kwaliteit. Wij willen in ieder geval in de woongebieden en de hoofdwegen van Boekel ook een hoge kwaliteit.

Hoe gaan we dat betalen?
Betere bermen en betere wegen kosten ook meer geld. Gelukkig staat de gemeente er nu financieel gezond voor. Zolang dat zo is, zeggen wij: niet oppotten, maar investeren in onze omgeving.

Vragen? Opmerkingen? Mail dan naar info@dopboekel.nl of bel/app naar 06 57284261. Neem een kijkje op onze site www.dopboekel.nl en word lid!

DOP
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht