Nieuws

DOP van 2021 naar 2022

De DOP wil graag nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Er is een heleboel gebeurd en we hebben veel gedaan. Een greep uit het jaar:

Ontwikkelingen Elzen
De Elzen is een gebied met een enorme overlast voor de bewoners. De DOP zoekt graag mee naar oplossingen, maar op een verwachte toename van varkens hebben we flinke kritiek gehad. 7.000 varkens erbij is geen oplossing.

Woningbouw Voskuilen
Veel inwoners uit Venhorst keken uit naar de mogelijkheid om zelf te kunnen bouwen op de Voskuilen. Vervolgens hebben de wethouders deze mogelijkheid om zeep geholpen door de grond te verkopen aan projectontwikkelaar Braks. Het college heeft de mond vol van woningbouw voor onze inwoners, maar sluit vervolgens wel zulke deals af. En dan is ook nog geregeld dat woningbouw op de Biezen nog niet opgestart mag worden. De slogan van de gemeente is: ‘bij alles wat we doen, vragen we ons af: wat heeft de burger hieraan?’ Denk daar maar eens over na.

Bomenplan
Er is eindelijk een plan opgesteld hoe de bomen in de gemeente beheerd moeten worden. Wat de DOP betreft een goede zaak, maar we wilden nog een stapje verder: plant bomen aan. Meer bomen is beter! Ons voorstel om daarmee aan de slag te gaan heeft het gehaald. Daar zijn we kei blij mee. Wordt vervolgd!

De DOP wenst iedereen een heel goed 2022. Het wordt een jaar met onder andere verkiezingen, dus extra spannend voor de gemeente. Je gaat nog veel van ons horen.

Vragen? Opmerkingen? Mail dan naar info@dopboekel.nl of bel/app naar 06 57 28 42 61. Neem een kijkje op onze site www.dopboekel.nl en word lid!

Fractie DOP
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht