Nieuws

De begroting 2022 vraagt om nieuwe energie!

In het Weekblad Boekel-Venhorst van 4 november jl. heeft u de reacties van de 4 fracties kunnen lezen op de begroting 2021 van de gemeente Boekel. Afgelopen week kon u de begroting 2021 in een opslag onderbouwd met rubrieken en bedragen in het weekblad nader beschouwen. Vanuit de verschillende rubrieken probeert de gemeente u inzicht te geven in de bedragen per rubriek aan de inkomsten- en uitgavenzijde.
Dit jaar heeft de D.O.P. ingestemd met de begroting van 2021. Op hoofdlijnen zijn we akkoord en tevreden met projecten die de gemeente wil gaan uitvoeren. Veel van de projecten waren nl. al opgestart in de periode dat de D.O.P. in de coalitie zat. Voorbeelden van de projecten die de gemeente komend jaar verder wil gaan uitvoeren zijn o.a. de aanleg van de randweg, nieuwbouwprojecten op de Burgt en Voskuilen en aanpak van de bedrijventerreinen in Boekel en Venhorst. Groei voor bedrijven en inwoners is noodzakelijk voor de ontwikkeling en voortbestaan van onze gemeente.
Ook zijn er onderwerpen waar we ons zorgen om maken, zoals de verkeersveiligheid, de geur- en stankoverlast op de Elzen en de Burgt en het ondersteunen van de bewoners bij het isoleren van gebouwen en huizen om aan de klimaataanpak van onze gemeente te kunnen voldoen. Extra attent willen we zijn op de effecten van de coronasituatie waarin we nu zitten. De reserves van de gemeente moeten ook toereikend zijn om daar waar noodzakelijk onze inwoners een steuntje in de rug te bieden. De D.O.P. maakt zich hier sterk voor.
In 2021 krijgen we een nieuwe griffier die de gemeenteraad(sleden) gaat ondersteunen. Ook is de procedure reeds opgestart voor werving en aanbeveling van een nieuwe burgemeester. Belangrijke pijlers om krachtig door te gaan als zelfstandige gemeente Boekel.
De D.O.P. maakt al jaren bezwaar tegen de alsmaar stijgende OZB (Onroerende Zaak Belasting). Een sluitende begroting is belangrijk, maar dit elk jaar sluitend maken met een stijging van de OZB, vindt de D.O.P. wel een heel makkelijke manier van begroten. Dat moet ook anders kunnen.
Als D.O.P. zouden we graag meer betrokkenheid willen van onze inwoners in het vaststellen van de jaarbegrotingen. Als we naar de jaarbegroting kijken met al zijn rubrieken, dan zien we dat deze al voor 80-90% wordt ingevuld met posten die al vast liggen. Met een korte toelichting zijn dat in de raadsvergadering louter hamerstukken. Laten we ons meer verdiepen in de rubrieken die nog beïnvloedbaar zijn en onze burgers op inspraakavonden hierin betrekken. Uiteindelijk zal dit in de raadsvergadering leiden tot zinvollere en effectiever discussies waarbij ook directe afstemming met onze inwoners is geweest. De D.O.P. wil zich hier sterk voor maken. Samen met een nieuwe griffier en burgemeester zou dit al helemaal nieuwe energie in Boekel brengen. Op naar een nieuwe begroting in 2022!

Naar het overzicht