Nieuws

De Elzen: een moeilijke keuze

Afgelopen donderdag stond de Raad voor een moeilijke keuze. Gaan we 2,5 miljoen gemeenschapsgeld - in cash en kavels - uitgeven om een varkenshouder uit te kopen of niet? Voor de DOP was dit geen makkelijke keuze.
Het lijkt zo simpel: er is een mogelijkheid om het leefklimaat te verbeteren en een stukje natuur aan te leggen. Dat zijn de speerpunten van de DOP, doen dus! Zo eenvoudig is de situatie helaas niet. Natuurlijk zagen wij meteen de voordelen en natuurlijk willen wij de situatie op de Elzen verbeteren, maar het prijskaartje vonden wij erg hoog. Daarbij komt dat er nog geen overeenkomst is met de andere grote vervuiler op de Elzen, Coppens Groep. Onze vraag of die een handje geholpen wordt als Elzen 6A uitgekocht wordt, is nog altijd niet helder beantwoord.

In elk geval hebben wij nu de toezegging van het college dat de overeenkomsten met beide ondernemers ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd, voordat ze worden ondertekend. Mocht de overeenkomst met de Elzen 6A eerder klaar zijn dan die met de Coppens Groep, dan worden wij geïnformeerd over de stand van zaken. Zo hopen wij meer grip te krijgen op de daadwerkelijke verbeteringen voor buurtschap De Elzen. Verder hebben wij met een amendement een aantal voorwaarden aan de met Braks te sluiten overeenkomst toegevoegd.
Na deze toezeggingen konden wij akkoord gaan met het aangepaste voorstel. Wij zijn er trots op dat deze Raad een unaniem besluit heeft kunnen nemen in een ingewikkeld en gevoelig dossier. Samen zoeken naar de beste oplossingen voor onze gemeenschap, daar gaan we voor!
 
Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl
 
Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen
Naar het overzicht