Nieuws

DOP gaat voor eerlijke communicatie

Vorige week is in dit weekblad door een andere partij gesuggereerd dat de DOP de deur voor frauduleuze jeugdmedewerkers open zou zetten. Dat is uiteraard niet waar. We willen graag uitleggen wat we wèl gedaan hebben.
 
Door het college werd een nieuwe verordening Jeugdhulp voorgesteld. Deze klopte niet helemaal. Dat viel ons op en daarom hebben we aanpassingen voorgesteld in de raadsvergadering. Er stond bijvoorbeeld in de verordening dat het college een persoonsgebonden budget voor een jongere kan weigeren als deze jongere hulp inkoopt bij een jeugdhulpverlener die ooit verdacht is geweest (!) van een strafbaar feit.
 
In Nederland ben je gelukkig onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Als je alleen maar ooit verdacht bent geweest dan ben je dus niet veroordeeld. En het is een groot goed in ons land dat je dan als onschuldig geldt. Daar kan geen enkele politieke partij in Boekel iets aan veranderen en dat is maar goed ook!
 
Na de vergadering hebben we nog contact gezocht om nogmaals uit te leggen waarom de voorgestelde verordening niet goed was. We vinden het immers belangrijk dat we elkaar begrijpen. We kregen echter totaal geen reactie. Dan is het wel jammer dat een andere partij via een artikel in het Weekblad meent een heel andere voorstelling van zaken te moeten geven. De DOP hoopt dat we het artikel nu in perspectief hebben kunnen zetten.
 
Vragen? Mail naar info@dopboekel.nl
 
Fractie DOP

Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht