Nieuws

DOP kritisch op nieuwe plannen buitengebied

Het college heeft ontwerpen voor nieuwe plannen in het buitengebied ter inzage gelegd. Er worden op verschillende losse plekken woningen gebouwd. Daarnaast ligt er een plan voor een groot recreatiecomplex aan de Volkelseweg in Boekel.

De DOP is erg kritisch. Niet omdat er ontwikkelingen zijn in het buitengebied, maar omdat het aan visie ontbreekt. De plannen voorzien in (te) grote woningen op plekken die de gemeenteraad eerder aangemerkt heeft als ‘waardevol onbebouwd gebied’. Voor onze partij is dat heel belangrijk. Niet omdat er geen woning gebouwd mag worden in het buitengebied, maar omdat het buitengebied wel buitengebied moet blijven. Zomaar op allerlei plekken bouwen gaat in tegen de breed gedragen wens van een gezond buitengebied.

De DOP is van mening dat woningbouw in eerste instantie plaats moet vinden door de dorpskernen uit te breiden, zoals nu op de Burgt, de Voskuilen en straks op de Schutboom en de Biezen. Over het recreatieplan aan de Volkelseweg zijn wij ook bijzonder kritisch. Wat zijn de afwegingen om daar zo’n complex neer te zetten? Wij willen ook hier eerst een duidelijke visie op recreatie en toerisme, voordat we zomaar her en der recreatie toestaan.

Aan alle wensen meewerken klinkt sympathiek, maar we schieten in onze eigen voeten als we niet vooraf duidelijke keuzes maken en een visie hebben. De DOP heeft dit standpunt altijd gehad en dat verandert niet nu we in de coalitie zitten. Daar kun je van op aan.

Heb je vragen? Mail naar info@dopboekel.nl

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht