Nieuws

Een constructieve gemeenteraad

Vorige week was er weer een raadsvergadering. Deze raadsvergadering was erg goed verlopen. Alle voorstellen zijn unaniem aangenomen. Alle partijen zaten dus op dezelfde lijn.

Wat hebben we bereikt en besproken:

  • De subsidie voor muziekonderwijs wordt verhoogd!
  • De ontwikkeling van bedrijventerreinen worden beter in de gaten gehouden, omdat de behoefte groot is.
  • Iedere partij wilde de risico’s van de Zuidwand beter en actueler in kaart gebracht hebben.
  • De Gebiedsvisie voor Venhorst is vastgesteld. We gaan ontwikkelen!

Daarnaast hebben we de grens om belastingen kwijt te schelden voor lage inkomens naar boven gezet. Dat betekent dat een grotere groep die het niet breed heeft hierop aanspraak kan maken. Dat is erg belangrijk in deze tijd.

De DOP kijkt terug op een constructieve en positieve raadsvergadering.

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Joop van Lanen

Naar het overzicht