Nieuws

Eerste fase van de Burgt: onze bedenkingen

10 december is in de gemeenteraadsvergadering het bestemmingsplan ‘de Burgt, fase 1a’ besproken. Dit is de eerste fase van de toekomstige nieuwbouwwijk op de Burgt. Dit plan moet ruimte maken voor 52 woningen. Net als iedere andere partij erkent de D.O.P. dat de woningnood enorm hoog is en dat er veel gebouwd moet worden. Daarom zijn we in eerste instantie blij dat dat met dit plan gaat gebeuren. Toch is de woningnood geen vrijbrief om ieder plan zonder kritiek goed te keuren.

Enkele gedachtes, zorgen en kritiek van de D.O.P. die we graag met je delen:

-              Er wordt nu, maar te laat, aandacht geschonken aan de verplaatsing van de volkstuinen. De functie van de volkstuinen is essentieel voor de gemeente Boekel. Naast het telen van groenten hebben de volkstuinen een grote waarde voor jong en oud: als wandelgebied, educatie voor kinderen, natuur, maatschappelijke/sociale kern en een plek voor ontmoeting. We hebben de wethouder dan ook gevraagd de verplaatsing van de volkstuinen pas uit te voeren wanneer er volgens de vereniging van de volkstuinen een goed alternatief is met een duidelijke motie. Hij wilde het wel toezeggen, maar op papier zetten ging blijkbaar te ver.

-              Gelukkig blijven er ook groene plekken, maar een lange bomenhaag moet helaas (wederom) wijken voor het plan. De D.O.P. had graag gezien dat deze laan, net als de volkstuintjes, in het plan ingepast zouden worden. Het college van burgemeester en wethouders wilde niet alles uit de kast halen om deze bomen te sparen.

-              De twee bosjes vlakbij de volkstuinen krijgen in het plan wonderbaarlijk genoeg de bestemming ‘groen’ in plaats van ‘natuur’. Dit betekent dat het zou kunnen leiden tot een parkeerplaats volgens de regels van het bestemmingsplan. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wij wilden dit dan ook graag veranderd zien. De wethouder deelde met ons de opvatting dat de bossen behouden moeten blijven, maar vertelde ook dat hij deze bossen niet als natuur zag. Hij ging dus niet mee in ons wijzigingsvoorstel, wat de D.O.P. erg kwalijk vindt.

-              Fasen 1a en 1b zouden mogelijkheden (moeten) bieden voor sociale woningbouw. We zien dit graag al vroeg in het plan ingemetseld worden, omdat ook sociale huurwoningen een plek dicht bij het centrum moeten hebben.

-              Het leefklimaat in en rondom de Burgt zou altijd goed moeten blijven. We roepen het college dan ook op actief aan de voorkant mogelijke scenario’s te onderzoeken om onwenselijke situaties (stank) te voorkomen, zoals helaas bij andere gebieden niet is gebeurd.

De D.O.P. is teleurgesteld in het gebrek aan zorgvuldigheid, maar nu het voorstel is aangenomen, kijkt de D.O.P. uit naar een vlotte, maar zorgvuldige woningbouw.

Joop van Lanen

Gerty Jansen

Matt Kanters

Naar het overzicht