Nieuws

Gebiedsvisie Venhorst

Afgelopen week is door de gemeente Boekel in De Horst een drukbezochte informatieavond verzorgd over de Gebiedsvisie Venhorst. Aan de hand van stedebouwkundige tekeningen werden aanwezigen geïnformeerd over het plan De Biezen en bedrijventerrein Kraayendonk met de aansluiting op de Daandelendennen. Ook konden de aanwezigen meedenken over de inrichting van o.a. De Biezen. Hiervoor waren vier concepten uitgewerkt waarop ze konden reageren. Veel gehoorde opmerkingen waren: goedkope woningen voor onze kinderen die ook in Venhorst willen blijven wonen en meer seniorenwoningen en zelfbouwkavels, maar dan wel in een andere verhouding als bij plan De Voskuilen. Ook een speelweide en dierweide kregen veel aandacht.
Op basis van deze ideeën kan de gemeente met bureau CB5 verder aan de slag om dit plan verder vorm te geven. De aanwezigen gaven aan dat het plan wel sneller moet worden opgepakt als plan De Voskuilen, zonder op kwaliteit in te leveren.
Deze avond was een goed voorbeeld hoe burgers betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkelingen van Boekel. De DOP bedankt de organisatoren, maar vooral de vele bezoekers die deze avond aanwezig waren voor al hun opmerkingen en ideeën.
Fractie DOP: Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje v.d. Kolk, Hans Bos en Joop v. Lanen.
Naar het overzicht