Nieuws

Gebiedvisie centrum: wat vind jij?

De raadsvergadering in mei is geannuleerd i.v.m. Corona. De voorbereidende commissievergadering ging afgelopen week echter wel door. Belangrijk punt daarin was de gebiedsvisie voor het centrum voor de komende 10 jaar.
In het kort houdt dit in dat daarin de grove lijnen worden geschetst hoe het centrum van Boekel er uit moet komen zien.
En alhoewel de visie over het hele centrum moet gaan, wordt deze voor 90% gevuld met de inrichting van de Zuidwand en het Agathaplein. En daar zit in de ogen van de D.O.P. nou net het kromme. Het bestemmingsplan voor de Zuidwand ligt nog bij de Raad van State omdat daartegen een aantal bezwaarschriften lopen. En voor het verkeer van oost naar west (grofmazig van Erp naar Venhorst en vice versa) zijn de resultaten van de verkeerstellingen van februari nog niet bekend.

Wij zijn van mening dat het vaststellen van de gebiedsvisie dan ook te vroeg komt. De verkeersstromen veranderen door de aanleg van de randweg, waardoor de Kerkstraat veel minder verkeer krijgt te verwerken. Daar ontstaat dus ruimte om deze weg anders in te richten. Maar als het Agathaplein minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor (zwaar) verkeer van oost naar west, wat betekent dat dan voor andere wegen in Boekel?
Wij denken dat de Helfrichstraat, de Burg. Schafratstraat, de Wilhelminastraat en de Burgtstraat veel meer en zwaarder verkeer te verwerken krijgen als dit niet goed wordt aangepakt. Een niet goed doordacht plan kost altijd meer, en er is nu al 1,2 miljoen voor het plein uitgetrokken. Een bedrag dat nog eens bovenop de 4,6 miljoen van de Zuidwand komt. Allemaal belastinggeld!

Wij pleiten voor een andere aanpak.
We moeten wachten tot het bestemmingsplan van de Zuidwand definitief is en er een compleet plan ligt voor de aanpak van het verkeer. Aan de hand van deze twee zaken kan daarna een plan voor het gehele centrum opgesteld worden.
Daarbij moeten we ook kijken naar de verkeersstromen door andere straten of wijken, en daar maatregelen voor nemen indien nodig.
Waarom heeft het college zo’n haast om de visie nu al vast te stellen? Wat zit daarachter?

Ben jij ook van mening dat het college te hard doordraaft? Laat van je horen!
We zijn als D.O.P. benieuwd naar wat je er van vindt.
Spreek één van ons aan, of stuur een mail naar marcelkanters@gmail.com.

Joop van Lanen
Marcel Kanters
Gerty Jansen

Naar het overzicht