Nieuws

Gemeenteraadsvergadering 20 mei

Afgelopen donderdag was er wederom een raadsvergadering. De D.O.P. wil je graag informeren over enkele zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben.

Giften voor mensen in de bijstand
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de bijstand in Nederland. Zo kwam een vrouw in het nieuws waarvan de gemeente de boodschappentassen, gekregen van moeder, in geld terugvorderde. Giften als boodschappen moeten natuurlijk gewoon kunnen en zulke situaties moeten voorkomen kunnen worden.
In Boekel gaat al veel goed en is er zeker oog voor de menselijke maat. Toch wilde de D.O.P. graag het college van Burgemeester en Wethouders oproepen om giften tot zo’n €100 per maand toe te staan (en dat niet te korten op de uitkering). Het college heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. Daar zijn we erg blij mee.

Startersleningen
Alle fracties van de gemeenteraad, op initiatief van het CDA, hebben een initiatiefvoorstel ingediend om starters een extra lening vanuit de gemeente toe te staan om goed mee te kunnen doen op de woningmarkt. Wij zijn blij dat we deze stap met z’n allen gezet hebben en hopen zo de jongeren in Boekel extra ruimte te geven om in Boekel te blijven. Bij jongeren in de gemeente is iedereen gebaat!

Coronavaccinaties arbeidsmigranten
In Boekel zijn veel arbeidsmigranten wonend en actief. De laatste tijd doken enkele berichten op over het gevaar van corona bij plekken waar veel arbeidsmigranten wonen. Zij wonen vaak dicht op elkaar en voor een vaccinatie-uitnodiging zijn ze vaak niet goed bereikbaar. Daarom hebben we het college opgeroepen om ondernemers met arbeidsmigranten te berichten om ze aan te sporen een vaccinatie mogelijk te maken. De wethouder heeft dat toegezegd en daar zijn we erg tevreden over.

Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunt u altijd terecht bij info@dopboekel.nl of www.dopboekel.nl.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen
Gerty Jansen
Matt Kanters

Naar het overzicht