Nieuws

Gezonde leefomgeving de Elzen

Al vele jaren zet de D.O.P. zich in om de leefbaarheid voor het gebied de Elzen te verbeteren. Afgelopen raadsvergadering stonden twee punten op de agenda die betrekking hadden op het leefklimaat van de Elzen. Het ging voornamelijk over geur; hoeveel stank mag uitgestoten worden door veehouderijen in de Elzen en hoeveel mag dat in totaal zijn?

Vol enthousiasme heeft ons nieuwe raadslid Matt Kanters zich verdiept in dit raadsvoorstel. In overleg met fractie GVB en de griffier (ondersteuning raadsleden), hebben we geprobeerd op basis van argumenten het plan van het college te verbeteren. De D.O.P. is van mening dat de voorgestelde geurnormen te hoog zijn. De normen zouden uiteindelijk leiden tot een matig/tamelijk slecht leefklimaat. Ook de GGD heeft een strengere geurnorm geadviseerd. Om bovenstaande redenen heeft de D.O.P. een wijziging van het voorstel voorgesteld: geurnormen naar beneden. Omdat de D.O.P. heel goed beseft dat andere partijen niet zomaar mee zouden gaan met het wensbeeld van de D.O.P., hebben we een handreiking naar CDA en VVD gedaan. We hebben geprobeerd een middenweg te zoeken die volgens GVB en D.O.P. zou moeten voldoen aan het wensbeeld van de vier partijen samen. Helaas heeft de handreiking het niet gehaald. Omdat het voorstel uiteindelijk niet ambitieus genoeg was, voelden wij ons genoodzaakt tegen te stemmen.

De gezondheid van onze inwoners staat voor ons voorop. Vanwege allerlei wettelijke bepalingen wordt de geursituatie in de Elzen niet meteen zoals de gemeenteraad vastgesteld heeft/wenst. Juist daarom vindt de D.O.P. het jammer dat de gemeenteraad geen duidelijke grens gesteld heeft en een signaal afgegeven heeft dat een matig/tamelijk slecht leefklimaat nooit acceptabel zou mogen zijn. Wat wel voor iedereen duidelijk is, is dat wij allemaal blij zijn dat er in ieder geval iets gebeurd.
De D.O.P. blijft zich inzetten om een gezond en acceptabel leefklimaat in heel Boekel te verwezenlijken.

De D.O.P.

Naar het overzicht