Nieuws

Grenzen aan de groei!

Afgelopen tijd kwamen we opmerkelijke berichten tegen in de media, zowel in de krant als op televisie.

‘Rabobank droeg bij aan landbouwproblemen’ en ‘wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is’ aldus de directeur Duurzaamheid van de Rabobank in de uitzending van Zembla. Verder citeren wij uit een artikel uit Trouw van 28 januari jl.: ‘De bodem raakt uitgeput door eenzijdige gewasteelt, het bodemleven verdwijnt door gebruik van drijf- en kunstmest, pesticiden vervuilen het grond- en oppervlaktewater en zorgen voor een afname van insecten. Weidevogels verdwijnen omdat ze geen voedsel meer vinden en de uitstoot van stikstof tast de natuur aan, waardoor woning- en wegenbouw stil kwam te liggen’.

Hoezo, zul je je afvragen, is dit ook van belang voor de inwoners van de gemeente Boekel? Nou, in de ogen van de D.O.P. heel veel! Immers Rabobank, ZLTO en CDA schuren dicht tegen elkaar aan. Het CDA heeft met behulp van ZLTO en Rabobank jarenlang een rol gespeeld in onze agrarische gemeente, dat gezorgd heeft voor allerlei ontwikkelingen, vooral in het buitengebied.

Daar zijn mooie zaken uit ontstaan, maar helaas ook heel veel negatieve. Vooral het uitdragen van het enorme belang van groei, heeft uiteindelijk geleid tot forse schade aan het milieu en op het leefklimaat, die heel moeilijk is op te lossen, gezien de opgebouwde rechten van voornamelijk agrarische ondernemers. Voorbeelden: het stikstofprobleem, de geurbelasting in de buurtschappen, de groei van de tuinbouw en het daarmee samenhangende huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten.

Onze huidige provinciale coalitie, CDA-VVD-Forum en Lokalen, is er een warm voorstander van om het probleem van stikstofemissie op te lossen met het zogenaamde ‘extern salderen’. Dit betekent dat de provincie sinds kort toestaat dat bouw en industrie ‘stikstofruimte’ kopen of huren van veehouderijen die een natuurvergunning hebben. In onze ogen is deze koehandel met stikstofemissierechten een cadeau aan de vervuilers. Natuurvergunningen waarvoor nooit meer is betaald dan de legeskosten worden omgetoverd in stikstofemissierechten, die duur kunnen worden verhandeld. De vervuiling is ineens geld waard geworden. Er is plotseling veel meer overheidsgeld nodig om op een nette manier van de intensieve veehouderij in- en nabij natuurgebieden af te komen. De vervuiler laat zich dus door de overheid met ons belastinggeld betalen. En wij gaan dat voelen in onze portemonnee.

Daarom wil de D.O.P. je informeren over de problemen die (zijn) ontstaan uit het najagen van grenzeloze groei en wat dat ook voor jou betekent.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Naar het overzicht