Nieuws

Grenzen aan de groei! 2

Vorige week maakten we in het eerste deel van dit onderwerp melding van opmerkelijke berichten in de media. Dit ging over de Rabobank die toegaf medeverantwoordelijk te zijn voor de problemen in de landbouw. Ook gaven we aan dat dat ook voor de inwoners van de gemeente Boekel van groot belang is. Immers; de Rabobank, de ZLTO en het CDA hebben ook in Boekel een heel grote rol gespeeld met de VVD als aanjager vanuit Den Haag en vanuit de provinciale politiek.

Afgelopen week lazen we opnieuw een opmerkelijk bericht. In dit geval kwam dit van de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. In de nieuwe visie van VNO-NCW en MKB Nederland zeggen zij dat het “groener, schoner en socialer” moet worden, en hebben zij als hoogste prioriteit het streven naar een klimaat-neutrale, circulaire samenleving. Het idee was altijd: als je maar zorgt voor economische groei, dan komt het vanzelf met iedereen goed. Maar dat is niet zo! Onvoldoende mensen profiteren, lang niet iedereen doet mee, daar voelen wij, VNO-NCW en MKB ons verantwoordelijk voor. Er wordt altijd heel erg gekeken naar de financiële ruimte, maar het is de stikstofruimte die grote problemen veroorzaakt. Het roer moet om. “Stikstof is het probleem, niet de staatsschuld. Als dat probleem niet wordt opgelost, wordt er helemaal niet gebouwd, kunnen we de industrie helemaal niet verduurzamen”, aldus werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen.

Dat het najagen van grenzeloze groei door alle genoemde partijen inmiddels kritisch bezien wordt is mooi en puur noodzakelijk, maar hoe pakt dat in de praktijk uit? Bijvoorbeeld met het genoemde stikstofprobleem?

In een brief aan de koning vertellen de broers Vollenbroek , Frans en Johan, (de man achter de milieuorganisatie die met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan de kaak stelde) over hun grote zorg; hoe de aarde leefbaar te houden? De aanpak van de enorme milieuproblemen vraagt om ingrijpende maatschappelijke veranderingen, waarin de richting van de economische groei moet veranderen. Daarvoor is nodig dat milieukosten worden doorberekend in de prijzen van goederen en diensten, het zgn. “de vervuiler betaalt-principe”. De D.O.P. is voorstander van deze transitie. mits goed uitgewerkt.

Een voorbeeld van een slechte uitwerking is het vermarkten van stikstofruimte; het zogenaamde “extern salderen". Ons Brabants provinciebestuur, (VVD, CDA, FvD en Lokalen) is daar een warm voorstander van. Het is big agrobusiness. Als paddenstoelen zijn stikstofmakelaars uit de grond geschoten. Mannen in pakken die verdacht veel lijken op de mannen die boeren eerder grotere stallen, dure installaties, handige pesticiden en torenhoge hypotheken aanpraatten. Nu handelen ze in luchtvervuiling door intensieve veehouderij. Hoe kun je het recht om de lucht te vervuilen cadeau krijgen en vervolgens doorverkopen? Snap jij het?

Uiteindelijk zal de overheid hiervoor aan de lat staan en linksom of rechtsom gaan wij, de burgers, dat dus ook in onze portemonnee voelen.
De D.O.P wil je informeren over de ontstane problemen die (zijn) ontstaan door de grenzeloze groei en wat dat voor Boekel betekent.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen, Matt Kanters

Naar het overzicht