Nieuws

Grenzen aan de groei! 3

In de eerste twee artikelen in deze reeks hebben we een poging gedaan om inzicht te geven in een voor ons belangrijk thema in de Boekelse politiek. Namelijk: wat heeft het najagen van grenzeloze economische groei ook in de gemeente Boekel teweeggebracht?
Je weet dat er in onze gemeente een fors probleem is door luchtverontreiniging, geuroverlast, verlies van biodiversiteit en droogteproblemen door een overmatig gebruik van grondwater. Dit is mede een gevolg van het almaar groter worden van bedrijven in de agrarische sector.
Wat dit alles doet met de volksgezondheid is voor de D.O.P al decennialang een belangrijk aandachtspunt. Dat is dan ook de reden waarom we de informatie van het onafhankelijke “Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid” nauwgezet volgen.
Zo is er onderzocht of de uitstoot van ammoniak en fijnstof een nadelige invloed heeft op de longcapaciteit. De conclusie: een citaat uit het webinar 2020 van het Kennisplatform:

In gewone mensentaal en redenerend vanuit slim boerenverstand is er een relatie tussen slechte luchtkwaliteit en volksgezondheid. Dit geldt natuurlijk ook voor stedelijk gebied, maar daar zijn de omstandigheden anders.
Voor het gevaar van een zoönose (het overbrengen van virussen van dieren op mensen) wordt door virologen al decennialang gewaarschuwd met als afschuwelijk “hoogtepunt" de Q-koorts. ZLTO Boekel was opgelucht (Brabants Dagblad van 6 februari) dat onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft uitgewezen dat varkens nu geen openlijke tekenen van ziekte vertonen en infecties niet overbrengen op andere varkens en ook niet op mensen. Voor dit deel zijn ook wij opgelucht, je moet er niet aan denken als het wel zo zou zijn. Dan zou het overbrengen op mensen, zoals ook bij de nertsen het geval was, weer een enorme vernietiging van dieren noodzakelijk maken, een ramp! Het zou echter fijn zijn als er juist van uit de ZLTO ook aandacht voor de combinatie slechte luchtkwaliteit in het algemeen en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid was geweest.

Het moge duidelijk zijn dat er aan deze gevolgen van “grenzeloze groei" een einde moet komen. In de politieke besluitvorming, op alle niveaus en vanuit de visie dat een leefbare wereld voor onze (klein)kinderen overeind wordt gehouden. En dat er een grondig inzicht moet komen wat de gevolgen zijn van de grootschaligheid in de landbouw en veehouderij voor mens, dier, milieu en natuur. Ons standpunt is dat niet alleen de economie leidend is maar dat ook de maatschappelijke kosten moeten worden meegerekend en daarnaar wordt gehandeld. Dan ontstaat er niet alleen welvaart maar ook welzijn.

Volgende week in deel 4 staan we stil bij wat de D.O.P. in onze gemeente als lokale partij tot nu toe heeft gedaan aan bovengenoemde problematiek.

Fractie D.O.P.
Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Naar het overzicht