Nieuws

Intrekken delegatiebesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het delegatiebesluit in te trekken. Dat voorstel ondersteunen wij van harte. Wellicht heb je er in de media al van gehoord. Met het delegatiebesluit heeft de gemeenteraad het college de mogelijkheid gegeven om, zonder de raad te betrekken, bestemmingsplannen in het buitengebied te wijzigen. In een bestemmingsplan staat geregeld wat je op welke plekken in de gemeente Boekel wel en niet mag.

In 2018 heeft de gemeenteraad het delegatiebesluit genomen. Na vier jaar blijkt dat met dit besluit ingrijpende plannen (denk aan het ‘ruiterhotel’ op het Rietven) kunnen worden vastgesteld zonder de gemeenteraad te betrekken. Dit is niet wat onze partijen voor ogen hadden met het delegatiebesluit. Op basis van het huidige besluit kan zoiets morgen nog een keer gebeuren. Zulke grote plannen moeten in onze ogen altijd goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat kan met dit delegatiebesluit niet en daarom moet het ingetrokken worden. Bovendien ontstaat nu vaak discussie over het delegatiebesluit. Wie mag wat besluiten? Die onduidelijkheid en discussie willen we niet bij zoiets belangrijks. Daarbij zijn er grote vraagtekens gezet bij het delegatiebesluit door de adviseur van de hoogste bestuursrechter.

Soms kunnen onze fracties de plannen in het buitengebied die, buiten de gemeenteraad om,zijn goedgekeurd niet eens uitleggen aan inwoners. Dat is een duidelijke grens voor ons. Dan zijn we als gemeente en volksvertegenwoordigers niet goed bezig. Daarom willen we ingrijpen en gaan we het delegatiebesluit intrekken. Dit betekent dat wijzigingen van bestemmingsplannen in het buitengebied, net zoals voor 2018 en zoals het nu binnen de kom gaat, door de gemeenteraad worden vastgesteld. Gelukkig blijft de gemeente Boekel de burgers goed tot dienst. We blijven zoals altijd meewerken aan goede plannen. Dat betekent geen fors langere wachttijden en ook geen extra kosten. Dat betekent wel een goedkeuring van plannen door de democratisch gekozen gemeenteraad. Fijn voor initiatiefnemer en fijn voor andere belanghebbenden. Ondertussen gaan wij met de hele raad kijken naar een goed delegatiebesluit in de toekomst.

Heb je vragen? Mail naar info@dopboekel.nl of naar info@gemeenschapsbelang.nl.

Namens de fracties DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel,

Matt Kanters en Jeanne van Eert

Naar het overzicht